Anne Kongerslev Wermuth

Anne Kongerslev Wermuth

Konsulent, cand.scient.san.publ.

+45 2167 3373

annwer@rm.dk

Præsentation

Som kandidat i folkesundhedsvidenskab brænder jeg for at fremme befolkningens fysiske og mentale velbefindende. Det er vigtigt for mig at levere anvendelsesorienterede resultater og at formidle viden på en lettilgængelig måde, så det når ud til og er relevant for forskellige aktører. Metodemæssigt interesserer jeg mig især for kvalitativ dataindsamling og analyse i form af interviews og observation, men har også solid praktisk erfaring med udarbejdelse, opsætning og behandling af kvantitative undersøgelser i SurveyXact. Jeg beskæftiger mig særligt med evalueringsopgaver i både regionalt og kommunalt regi, og derudover løser jeg en del opgaver med relation til den nye kvalitetsdagsorden, såsom koordinering og planlægning af udvalgte forbedringsfællesskaber.

Kompetenceprofil

 • Kvalitativ dataindsamling og analyse
 • Spørgeskemaundersøgelser
 • Tilfredshedsundersøgelser og evalueringer
 • Planlægning og koordinering af større projekter og kompetenceudviklingsforløb
 • Undervisning i forbedringsarbejde og -metoder
 • Skriftlig formidling og kommunikation

Publikationer

Metodekatalog - Til arbejdet med forbedringer og kvalitetsudvikling. Anne Kongerslev Wermuth; Jesper Buchholdt Gjørup. DEFACTUM, 2020.

Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH. Lise Marie Witt Udsen; Anne Kongerslev Wermuth; Signe Andrén Thrane; Lars Rasmussen.. DEFACTUM, 2020.

På vej frem - Forbedringsvejlederne fortæller. Josefine Kirstine Schouv Jakobsen og Anne Kongerslev Wermuth. DEFACTUM, 2018.

Indflydelse på egen sundhed. René Buch Nielsen; Gitte Søndergård; Daniel Noti; Hanne Sig Weibel; Bo Lauritsen; Rasmus Riis Jensen; Tina Sillesen Pedersen; Sureka Santhirasegaram; Christina Karlsen; Anne Kongerslev Wermuth. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Dataindsamling, analyse og afrapportering ifm. evaluering af Sundhedsmodulet, Socialområdet i Region Midtjylland
 • Projektleder for evaluering af DGIs "kvindekampagne"
 • Dataindsamling, analyse og afrapportering ifm. evaluering af den digitale forløbsguide, AUH
 • Projektleder for evaluering af "Food Maker - Vi leger med mad" - en madklub udviklet af unge for unge, Aarhus Kommune
 • Planlægning, koordinering og undervisning ifm. "Forbedringsfællesskab" for medarbejdere i Borgerservice & Ydelser og Sundhed & Kvalitet, Thisted Kommune
 • Afholdelse af og opfølgning på workshop vedrørende etablering af ungepanelet på Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
 • Udarbejdelse af "Metodekatalog - Til arbejdet med forbedringer og kvalitetsudvikling", Region Midtjylland
 • Planlægning, koordinering og undervisning ifm. "Forbedringsvejlederuddannelsen" hold 1-7, Region Midtjylland

2015-2016 Studentermedhjælper, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Observation mv. i forbindelse med projekt "Sund i mål" - et koncept udviklet af borgere med udviklingshæmning, Assens Kommune
 • Referatskrivning mv. i forbindelse med "Dialog På Patientens Præmisser" på Hospitalsenheden Horsens

2014-2014 Praktikant, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Opfølgning på Brugermedarbejderuddannelsen - en uddannelse for borgere med psykisk sygdom under CTU, Skive Kommune
 • Tovholder for udarbejdelsen af et hæfte med sundhedsinformation som en del af projekt "Indflydelse på egen sundhed" - et tværkommunalt udviklingsprojekt om sundhedsfremme for og med borgere med udviklingshæmning

2013-2014 Studentermedhjælper, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Databehandling på "den Regionale Undersøgelse af Patienttilfredshed" (RUP)
 • Databehandling på "den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed" (LUP Psykiatri)
 • Databehandling på "Hvordan har du det?" 2013

Uddannelsesbaggrund

2016 Cand.scient.san.publ

2013 Bach.scient.san.publ

Kurser, konferencer m.m.

2020 Projektledelse i politisk styrede organisationer, COK Aarhus

2019 Den gode rapport i SurveyXact, Rambøll, Aarhus

2019 Mødefacilitering v/ Ib Ravn, Folkeuniversitetet, Aarhus

2018 International Forum on Quality and Safety in Healthcare, Institute for Healthcare Improvement (IHI) & British Medical Journal, Amsterdam

2018 The Breakthrough Series College, Institute for Healthcare Improvement (IHI), Boston

2018 Crash-kursus i procestegning, Ivara Kommunikation, Aarhus

2018 Design, gennemførelse og analyse af kvalitative interviews v/ Marie Østergaard Møller, Aarhus

2018 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens (DSKS) årsmøde, Nyborg

2017 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektorens (DSKS) årsmøde, Nyborg

2017 ESDH grundkursus, Center for Kompetenceudvikling, Aarhus

2017 Flowskrivning v/ Bo Skjoldborg, Aarhus

2017 Mindfulness, Folkeuniversitetet, Aarhus

Undervisning og anden særlig erfaring

2018 Afholdelse af temamøde om gennembrudsmetoden (Breakthrough Series Collaboratives)

2017 Afholdelse af temamøde om spredning af god praksis