Charlotte Ibsen

Charlotte Ibsen

Fysioterapeut, Ph.d.

+45 2966 2275

chaibs@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/charlotte-ibsen-a22408a4/

Præsentation

Jeg er uddannet fysioterapeut og Ph.d. og er ansat som forsker ved Forskning i Folkesundhed, DEFACTUM. Min primære opgave frem til marts 2022 er at være projektleder på udarbejdelse af Hvidbog om rehabilitering. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DEFACTUM og REHPA. Projektet er støttet af VELUX FONDEN. Formålet med udarbejdelse af "Hvidbog om Rehabilitering" er at udvikle begrebsapparatet inden for rehabilitering, skabe klarhed over hvad rehabilitering er i dag både nationalt og internationalt, fremføre anbefalinger til udvikling af området for at styrke fremtidens rehabiliteringsindsatser samt foreslå initiativer, der bør iværksættes for at sikre de bedste nationale standarder på rehabiliteringsområdet. Jeg har erfaring med kvantitativ dataindsamling og analyse og interesserer mig særligt for Patient rapporterede oplysninger (PRO), patientinvolvering, den Internationale Klassifikation for Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbred (ICF) og praksisnær forskning. Jeg har desuden flere års erfaring som underviser på de sundhedsfaglige kandidatuddannelser og Folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Kompetenceprofil

 • Rehabilitering
 • Patient-Reported Outcomes (PRO)
 • Person-centred care
 • Patient and Public Involvement (PPI)
 • International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
 • Lænderygsmerter
 • Funktionsevne
 • Shared Descision-making
 • Beslutningsstøtteværktøjer
 • Kvalitetsudvikling og akkrediteringsmodeller

Publikationer

ICF-Based Assessment of Functioning in Daily Clinical Practice. A Promising Direction Toward Patient-Centred Care in Patients With Low Back Pain. Charlotte Ibsen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Mogens Hørder and Berit Schiøttz-Christensen. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 2021.

Assessment of functioning and disability in patients with low back pain - the low back pain assessment tool. Part 2: fieldtesting. Ibsen C; Schiøttz-Christensen B; Nielsen CV; Hørder M; Maribo T. Disability and Rehabilitation, 2021.

Assessment of functioning and disability in patients with low back pain - the low back pain assessment tool. Part 1: development. Charlotte Ibsen; Berit Schiøttz-Christensen; Claus Vinther Nielsen; Mogens Hørder; Anne Mette Schmidt; Thomas Maribo. Disability and Rehabilitation, 2021.

Assessment of functioning and disability in patients with low back pain – the low back pain assessment tool. Part 2: field-testing. Charlotte Ibsen, Berit Schiøttz-Christensen, Claus Vinther Nielsen, Mogens Hørder & Thomas Maribo. Disability and Rehabilitation, 2021.

“Keep it simple”: Perspectives of patients with low back pain on how to qualify a patient-centred consultation using patient-reported outcomes. Charlotte Ibsen, Berit Schiøttz-Christensen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Mogens Hørder, Charlotte Handberg . Musculoskeletal Care, 2019.

The Sano study: justification and detailed description of a multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation programme in patients with chronic low back pain. Anne Mette Schmidt, Helle Terkildsen Maindal, Trine Bay Laurberg, Berit Schiøttz-Christensen, Charlotte Ibsen, Kirstine Bak Gulstad, Thomas Maribo . Clinical Rehabilitation, 2018.

Do patient-reported outcome measures describe functioning in patients with low back pain, using the brief international Classification of functioning, disability and health core set as a reference? Charlotte Ibsen, Berit Schiøttz-Christensen, Hanne Melchiorsen, Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo.. Journal of Rehabilitation Medicine, 2016.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Kommuner. Rapport 3. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2020 Forsker og projektleder, DEFACTUM

 • Projektleder for Hvidbog om rehabilitering 2.0

2016-2020 Ph.d.-studerende, AU og DEFACTUM

 • Ph.d.-projekt: Biopsychosocial and patient-centred approach to assessment of patients with low back pain - Development, implementation, field-testing and evaluation of the low back pain assessment tool

2013-2016 Sundhedsfaglig konsulent, DEFACTUM

 • Udvikling af tværsektorielt monitoreringssystem til forløbsprogrammer i Region Midtjylland

2006-2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Aarhus

 • 2010-2013: Kvalitetskonsulent
 • 2007-2010: Områdeleder, apotekssektoren
 • 2006-2007: Kvalitetskoordinator, Det kommunale sundhedsvæsen

1999-2003 Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, fysioterapeut

1998-1999 Aarhus Universitetshospital, Risskov, fysioterapeut

Uddannelsesbaggrund

2020 Ph.d.

2006 Cand.Scient.San, Aarhus Universitet

1998 Fysioterapeut, VIA University college, Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2021-2021 The Rehabilitation International World Congress 2021

2019-2019 10th Interdisciplinary World Congress on low back and pelvic girdle pain, Belgium

2019-2019 Temadag om fremtidens behandling og rehabilitering af reumatologiske sygdomme

2018-2018 PRO seminar, Sundhedsdatastyrelsen, Aarhus, mundtligt oplæg

2018-2018 Nordic Back Pain Seminar

2018-2018 International PRO-conference, Copenhagen

2018-2018 Danske Fysioterapeuters Fagkongres, Odense, Denmark, to mundtlige oplæg

2018-2018 PhD Day 2018: Believe in Science

2017-2017 10. National Rehabilitation Conference, mundtligt oplæg

2017-2017 PhD Day 2017: Science - keep it simple, posterpræsentation

2017-2017 ICF symposium, Cape Town

2017-2017 WCPT, Cape Town

2016-2016 PROMIS conference, Copenhagen, posterpræsentation og mundtligt oplæg

2015-2015 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland, 5. – 9. maj

2015-2015 STATA kursus

2014-2014 7. årlige Rehabiliteringskonference, Nyborg, Danmark

2014-2014 Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Norge, oktober

2014-2014 Folkesundhedsdage, Nyborg, Danmark, September, mundtligt oplæg

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelse - valgfag Rehabilitering, AU. PRO og PPI

2017-2019 Patientinddragelse og fælles beslutningstagning, Kandidat i fysioterapi, SDU.

2017-2017 Sundhedsmål, PRO og beslutningsstøtteredskaber, AU

2017-2017 Temadag for fysioterapeuter i kommunerne i Region Syddanmark, mundtlig oplæg

2017-2017 Nationalt Rygforum, mundtligt oplæg

2016 Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, AU. PRO i rehabilitering.

2016-2017 Master i offentlig ledelse og kvalitet samt Master i rehabilitering, SDU.

2015-2019 Folkesundhedsvidenskab, bachelor, AU. Kronisk sygdom og forløbsprogrammer.