Charlotte Ibsen

Ph.d. Studerende, Cand.Scient.San, fysioterapeut

+45 2966 2275

chaibs@rm.dk

Præsentation

Ph.d.-studerende

Kompetenceprofil

 • Patient-Reported Outcomes (PRO)
 • Lænderygsmerter
 • ICF
 • Funktionsevne
 • Shared Descision-making
 • Beslutningsstøtteværktøjer
 • Rehabilitering
 • Kvalitetsudvikling og akkrediteringsmodeller
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Monitorering
 • Forløbsprogrammer

Publikationer

“Keep it simple”: Perspectives of patients with low back pain on how to qualify a patient-centred consultation using patient-reported outcomes. Charlotte Ibsen, Berit Schiøttz-Christensen, Thomas Maribo, Claus Vinther Nielsen, Mogens Hørder, Charlotte Handberg , Musculoskeletal Care, 2019.

The Sano study: justification and detailed description of a multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation programme in patients with chronic low back pain. Anne Mette Schmidt, Helle Terkildsen Maindal, Trine Bay Laurberg, Berit Schiøttz-Christensen, Charlotte Ibsen, Kirstine Bak Gulstad, Thomas Maribo , Clinical Rehabilitation, 2018.

Do patient-reported outcome measures describe functioning in patients with low back pain, using the brief international Classification of functioning, disability and health core set as a reference?. Charlotte Ibsen, Berit Schiøttz-Christensen, Hanne Melchiorsen, Claus Vinther Nielsen, Thomas Maribo., Journal of Rehabilitation Medicine, 2016.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Kommuner. Rapport 3. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2016-2020 Ph.d.-studerende, AU og DEFACTUM

2013-2016 Sundhedsfaglig konsulent, DEFACTUM

2006-2013 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Aarhus

1999-2003 Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade, fysioterapeut

1998-1999 Aarhus Universitetshospital, Risskov, fysioterapeut

Uddannelsesbaggrund

2006 Cand.Scient.San, Aarhus Universitet;

1998 Fysioterapeut, VIA University college, Aarhus ;

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Temadag om fremtidens behandling og rehabilitering af reumatologiske sygdomme

2019-2019 10th Interdisciplinary World Congress on low back and pelvic girdle pain, Belgium

2018-2018 Nordic Back Pain Seminar

2018-2018 International PRO-conference, Copenhagen

2017-2017 ICF symposium, Cape Town

2017-2017 WCPT, Cape Town

2016-2016 PROMIS conference, Copenhagen

2015-2015 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland, 5. – 9. maj

2015-2015 STATA kursus

2014-2014 7. årlige Rehabiliteringskonference, Nyborg, Danmark, oktober

2014-2014 Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Norge, oktober

2014-2014 Folkesundhedsdage, Nyborg, Danmark, September

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Folkesundhedsvidenskab, kandidatuddannelse - valgfag Rehabilitering, AU. PRO og PPI;

2017 Patientinddragelse og fælles beslutningstagning, Kandidat i fysioterapi, SDU.;

2016 Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, AU. PRO i rehabilitering.;

2016-2017 Master i offentlig ledelse og kvalitet samt Master i rehabilitering, SDU.;

2015 Folkesundhedsvidenskab, bachelor, AU. Kronisk sygdom og forløbsprogrammer.;