Hanne Søndergaard

Hanne Søndergaard

Faglig leder, seniorkonsulent, Master of Public Health, fysioterapeut

+45 2152 6487

hannsn@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/da/persons/hanne-soendergaard(59ed9045-fe4c-43f3-becf-e233667b45e9).html

Præsentation

Jeg har indgående erfaring med udvikling og ledelse af komplekse, tværfaglige og tværsektorielle projekter inden for rehabiliterings- og kronikerområdet. Gennem mere end ti år har jeg arbejdet med tværsektorielle kvalitetsudviklingsprojekter med særligt fokus på monitoreringsopgaver med afsæt i registerdata samt medarbejder- og borger-/patientrapporterede data. Blandt andet har jeg været en væsentlig drivkraft og bidragsyder i udvikling af den kommunale database, HjerteKom, som er udbredt i mere end 20 kommuner i Danmark. Jeg har opbygget en omfattende viden om udvikling af indikatorer, identificering af relevante data, registreringspraksis og organisering af monitoreringssystemer med involvering af relevante aktører på alle niveauer, og har udviklet en solid erfaring i at designe, gennemføre, rapportere og formidle udviklings-, evaluerings- og monitoreringsopgaver i sundhedsvæsenet. Desuden har jeg mangeårig erfaring med formidling, herunder præsentationer på konferencer, workshops og seminarer samt undervisningsopgaver for sundhedsprofessionelle på diplom- og kandidatniveau.

Kompetenceprofil

  • Monitorering og indikatorudvikling
  • Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet
  • Tværsektorielle patientforløb og forløbsprogrammer
  • Rehabilitering inden for kronikerområdet
  • Kvantitative forskningsmetoder
  • Faglig ledelse, vejledning og undervisning

Publikationer

Forarbejde til kvalitetsmonitorering af kommunal rehabilitering. Tina Veje Andersen; Marie Louise Overgaard Svendsen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2021.

HjerteKom. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra kommuner i den midtjyske region for perioden 1. januar 2019 til den 31. december 2019. Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh; Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2020.

MoEva - Monitorering og Evaluering af Patientuddannelser. Hanne Søndergaard; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2020.

Kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering. Marie Louise Overgaard Svendsen, Klaus Nordentoft Lemvigh, Hanne Søndergaard. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt i den midtjyske region for perioden 1. januar 2018 til den 31. december 2018. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2019.

Opgørelse af kommunale hjerterehabiliteringsindikatorer. Rapportering af data fra HjerteKomMidt databasen i den midtjyske region for perioden 1. januar 2017 til den 31. december 2017. Hanne Søndergaard; Tina Veje Andersen; Klaus Nordentoft Lemvigh. DEFACTUM, 2018.

Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Monitorering af forløbsprogrammer Almen praksis og Hospital. Rapport 2. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Kommuner. Rapport 3. Charlotte Ibsen, Hanne Søndergaard, Lone Kærsvang. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1. Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Faglig leder, Seniorkonsulent. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2016 Seniorkonsulent, projektleder. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2011-2016 Sundhedsfaglig konsulent, projektleder. DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2005-2011 Udviklingsterapeut og kvalitetskoordinator, Aarhus Universitetshospital

2001-2005 Afdelingsleder, Aarhus Universitetshospital

2000-2001 Fysioterapeut, Aarhus Kommune

1999-2000 Barsels- og forældreorlov

1994-1999 Klinisk underviser ved Sclerosehospitalet Ry og Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus

1992-1993 Staff Physical Therapist. The Malden Hospital, Malden, Boston, MA, USA. Siden 1999 en del af Hallmark Health System/Melrose Wakefield Healthcare-Wellforce

1988-1994 Basisfysioterapeut, Kolding Sygehus og Regionshospitalet Horsens

Uddannelsesbaggrund

2019 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2014 Den systemiske projektlederuddannelse, Attractor/Rambøll

2008 Master of Public Health, Health, Aarhus Universitet. Specialmodul i sundhedsøkonomi, organisation og ledelse

1998 Pædagogisk diplomuddannelse fra Videreuddannelsen for Fysioterapeuter og Ergoterapeuter, Aarhus

1988 Fysioterapeut fra University College Lillebælt (tidl. Ergoterapeut- og Fysioterapeutskolen, Odense)

Kurser, konferencer m.m.

2020 DSKS årsmøde 2020. Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen

2019 Klinikerdag i regi af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram og Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase. Monitorering af kommunal hjerterehabilitering (Oral præsentation)

2019 Temadag i Region Syddanmark om monitorering af kommunal hjerterehabilitering (Oral præsentation)

2019 Hjerteforeningens Sundhedskonference 2019 (Oral præsentation)

2018 5 th Nordic conference on Research in Patient Safety and Quality in Health Care, Copenhagen (Poster præsentation)

2018 Temadag i den midtjyske region om status på og erfaringer med kommunal hjerterehabilitering. Arrangeret af KOSU og Region Midtjylland (Oral præsentation)

2018 KL temadag. Kvalitet i det nære sundhedsvæsen (Oral præsentation)

2018 Workshop om monitorering af kommunal hjerterehabilitering i Kommunernes Landsforening (Oral præsentation)

2017 Intern Konference i DEFACTUM. Monitorering af forløbsprogrammer (Poster præsentation)

2017 GCP kursus for sundhedspersonale, afholdt af GCP-enheden Aalborg & Aarhus Universitetshospitaler

2017 DSKS årsmøde. Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017 Bring sundhedsdata i spil. Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet

2016 DSKS årsmøde. Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016 Gå hjem møde. Dansk Evalueringsselskab. Evaluering af rehabilitering – metoder og erfaringer (Oral præsentation)

2016 Intern Konference i DEFACTUM. Monitorering af forløbsprogrammer (Oral præsentation)

2015 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Poster præsentation)

2015 Folkesundhedsdage, Nyborg, Danmark (Poster præsentation)

2015 13th Congress of European Forum for Research in Rehabilitation, Helsinki, Finland (Poster præsentation)

2014 DSKS årsmøde.

2014 3rd Nordic Conference on Research in Patient Safety and Quality in Healthcare, Stavanger, Norge (Poster præsentation))

2014 Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland. 7. årlige Nationale Rehabiliteringskonference (Oral præsentation)

2014 Projektledersummit, afholdt af Attractor/Rambøll, København

2014 7. årlige Nationale Rehabiliteringskonference (Oral præsentation)

2013 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Oral præsentation)

2013 Årsmøde, Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet (Præsentation på workshop)

2012 Monitorering af forløbsprogrammer. Folkesundhedsdage, Dansk Selskab for Folkesundhed (Præsentation på workshop)

2012 Konferencedeltagelse:

2012 Præsentationsteknik, afholdt af Center for Ledelse, København

2012 Intern konference i CFK, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (Oral præsentation)

2011 Uddannelse til surveyor ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), Aarhus

2010 Advanced Epidemiologic Methods v. professor dr. Timothy Lash, School of Public Health, Berlin

2010 Kurser

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2019 Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Aarhus Universitet. Monitorering af forløbsprogrammer

2013-2014 Aarhus Kommune, Region Midtjylland, Aarhus Universitetshospital: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2012 Sundhedsfaglig Kandidatuddannelse, Aarhus Universitet: Monitorering af forløbsprogrammer

2012-2013 Temadage på MarselisborgCentret: Borgerinddragelse i rehabilitering

2012-2014 Bacheloruddannelse i Folkesundhedsvidenskab, Aarhus Universitet: Rehabilitering og kronisk sygdom

2011-2013 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering; Organisatoriske rammer i sundhedsvæsenet med fokus på det nære sundhedsvæsen

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Rehabilitering af mennesker med kronisk nyresygdom

2011-2012 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Fysisk aktivitet og mennesker med kronisk nyresygdom.

2011-2011 Sundhedsfaglig diplomuddannelse: Tværfaglig rehabilitering - begreb, proces og organisering

Censor ved Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi og den sundhedsfaglige diplomuddannelse