Christina Malmose Stapelfeldt

Christina Malmose Stapelfeldt

Projektmedarbejder, cand.scient.san., ph.d.

+45 7841 4422

chrstp@rm.dk

http://pure.au.dk/portal/en/persons/christina-malmose-stapelfeldt(1b82b36e-b338-4007-9621-6be01ef86257).html

Præsentation

Jeg er ansat som seniorforsker I DEFACTUM med fokus på arbejdsrettet rehabilitering samt tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern lektor og har vejledningsopgaver på bachelor- og kandidatniveau samt underviser på Folkesundhedsvidenskab i modulet ”Socialmedicin og rehabilitering”, Miljø og sundhed" samt er kursus ansvarlig på valgfaget ”Sundhedsmål – begreber og statistisk analyse” samt på bachelorseminaret "Arbejde, trivsel og helbred". Omdrejningspunktet for de forskningsprojekter jeg er projektleder for eller deltager i som analytiker er arbejdsliv. Med afsæt i den sundhedsvidenskabelige og kvantitative forskningstradition genererer jeg viden igennem interventioner, kohortestudier, registerstudier samt valideringsstudier om, hvordan sygemeldte kommer tilbage til arbejde, særligt udsatte grupper i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet samt anvendeligheden af diverse spørgeskemaer og registerbaserede mål. Ambitionen for igangværende og fremtidige forskningsprojekter er at arbejde ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme, arbejde tværsektorielt med særligt fokus på overgangen mellem det regionale sundhedsvæsen til den kommunale sundheds- og socialsektor samt at involvere arbejdspladsen som en essentiel aktør i arbejdsrettet rehabilitering.

Kompetenceprofil

  • Arbejdsrettet rehabilitering
  • Registerforskning
  • Epidemiologi
  • Cancer
  • Datamanagement

Publikationer

Risk of being granted disability pension among incident cancer patients before and after a structural pension reform: A Danish population-based, matched cohort study. Pernille Pedersen, Maria Aagesen, Lars Herman Tang, Niels Henrik Bruun, Ann-Dorthe Zwisler, Christina M. Stapelfeldt. Scandinavian Journal of Work, Enviroment and Health, 2020.

Municipal return to work management in cancer survivors: a controlled intervention study. Christina M. Stapelfeldt, Anne-Mette H. Momsen, Anders Bonde Jensen, Niels Trolle Andersen & Claus Vinther Nielsen. Acta Oncologica, 2020.

Population differences in health-related quality of life between cancer survivors and controls: Does low educational attainment widen the gap? Finn B. Larsen; Jes Bak Sørensen; Claus V. Nielsen; Anne-Mette H. Momsen; Karina Friis; Christina M. Stapelfeldt. Scandinavian Journal of Public Health, 2020.

Educational attainment and work disability in cancer survivors: Do diagnosis and comorbidity affect this association? Christina M. Stapelfeldt, Saskia F. A. Duijts, Trine A. Horsboel, Anne-Mette H. Momsen, Niels T. Andersen, Finn B. Larsen, Karina Friis, Claus V. Nielsen. European journal of cancer care, 2020.

Prediction of 2-year work participation in sickness absentees with neck or shoulder pain: the contribution of demographic, patient-reported, clinical and imaging information. Moll LT, Schmidt AM, Stapelfeldt CM, Labriola M, Jensen OK, Kindt MW, Jensen TS, Schiøttz-Christensen B.. BMC musculoskeletal disorders, 2019.

Reading and writing difficulties and self-rated health among Danish adolescents: cross-sectional study from the FOCA cohort. Kjeldsen MZ, Stapelfeldt CM, Lindholdt L, Lund T, Labriola M.. BMC Public Health, 2019.

A systematic review of interventions to retain chronically ill occupationally active employees in work: can findings be transferred to cancer survivors? Stapelfeldt CM; Klaver KM; Rosbjerg RS; Dalton SO; Bültmann U; Labriola M; Duijts SFA. Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 2019.

Reintegrating Employees Undergoing Cancer Treatment into the Workplace: A Qualitative Study of Employer and Co-worker Perspectives. K. S. Petersen, A. H. Momsen, C. M. Stapelfeldt, C. V. Nielsen . Journal of Occupational Rehabilitation, 2019.

International Classification of Functioning, Disability and Health in Vocational Rehabilitation: A Scoping Review of the State of the Field. A. H. Momsen, C. M. Stapelfeldt, R. Rosbjerg, R. Escorpizo, M. Labriola, M. Bjerrum. Journal of Occupational Rehabilitation, 2018.

Degenerative findings on MRI of the cervical spine: an inter- and intra-rater reliability study. Line Thorndal Moll1, Morten Wasmod Kindt, Christina Malmose Stapelfeldt and Tue Secher Jensen. Chiropr Man Therap, 2018.

Social inequality in cancer survivors’ health behaviours - A Danish population-based study. Karina Friis; Finn Breinholt Larsen; Claus Vinther Nielsen; Anne-Mette Hedeager Momsen; Christina Malmose Stapelfeldt. Eur J Cancer Care, 2018.

Cross-Cultural Adaptation, Reliability and Validity of the Danish Version of the Readiness for Return to Work Instrument. Thomas Johansen, Thomas Lund, Chris Jensen, Anne-Mette Hedeager Momsen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore N. Braathen, Christina M. Stapelfeldt, Ben Amick III, and Merete Labriola. Journal of Occupational Rehabilitation, 2018.

Effect of the patient education - Learning and coping strategies - in cardiac rehabilitation on return to work at one year: a randomised controlled trial (LC-REHAB) Birgitte Laier Bitsch1, Claus Vinther Nielsen, Christina Malmose Stapelfeldt and Vibeke Lynggaard. BMC Cardiovasc Disord, 2018.

Parathed til at vende tilbage til arbejde. Stapelfeldt CM, Momsen AMH, Lund T, Grønborg TK, Hogg-Johnson S, Jensen C, Skakon J, Labriola M.. 2017.

Return to Work in Employees on Sick Leave due to Neck or Shoulder Pain: A Randomized Clinical Trial Comparing Multidisciplinary and Brief Intervention with One-Year Register-Based Follow-Up. Line Thorndal Moll, Ole Kudsk Jensen, Berit Schiøttz-Christensen and Christina Malmose Stapelfeldt. Journal of occupational rehabilitation, 2017.

Spørgeskema: Funktionsevne på arbejde. Thomas Johansen, Thomas Lund, Chris Jensen, Anne-Mette Hedeager Momsen, Monica Eftedal, Irene Øyeflaten, Tore N. Braathen, Stapelfeldt C.M., Ben Amick and Merete Labriola. DEFACTUM, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2019 Seniorforsker, DEFACTUM

2014 Ekstern lektor, Institut for Folkesundhed, AU

2013-2019 Forsker, DEFACTUM.

2009-2013 Ph.d. studerende, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling.

2009-2009 Projektmedarbejder på MarselisborgCentret, F&U, Center for Folkesundhed, Region Midtjylland

2008-2008 Projektmedarbejder på Hjælpemiddelinstituttet, Århus

Uddannelsesbaggrund

2018 Adjunktkursus (5 ECTS), Aarhus University

2013 Ph.d. i Medicin fra Sektion for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, på Institut for Folkesundhed, AU.

2008 Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, AU

2005 Suppleringsuddannelsen, AU

1998 Sygeplejerske fra Odense Sygeplejeskole

1991 Matematisk student fra Midtfyns Gymnasium

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 WDPI, Odense, Denmark.

2019-2019 Danske Kræftforskningsdage, Odense, Danmark.

2018-2018 Nordic Conference in Work & Rehabilitation, Oslo, Norge. “Challenges in implementing evidence-based rehabilitation”.

2018-2018 REHPA, Nyborg, Danmark. ”Arbejdsfastholdelse og livstruende sygdom”.

2017-2017 Loughborough, England. "CANWON: Joining Forces around Europe."

2017-2017 Bruxelles, Belgien. "Policy and pratice on rehabilitation and RTW after cancer: Seminar to discuss the current approaches".

2017-2017 AUH, Aarhus, Danmark. ”Breast cancer days”.

2017-2017 EUPHA, Stockholm, Sverige. "Sustaining resilient and healthy communities".

2016-2016 WDPI, Amsterdam, Holland. "Work disability prevention knowledge".

2016-2016 ECRS, København, Danmark. "14th acta oncologica symposium".

2015-2015 Cluj-Napoca, Rumænien. "CANWON Traning School about intervention studies in cancer and work"

2015-2015 Newcastle, England. "CANWON joint Working Groups Meeting. Communication and dissemination."

2015-2015 Leipzig, Tyskland. "CANWON Enhancing return to work interventions in cancer patients: Towards a framework of outcomes".

2014-2014 EPICOH, Chicago, USA. “Challenges for occupational epidemiology in the 21st century”.

2014-2014 WPDI, Toronto, Canada. “Implementing work disability knowledge”.

2013-2013 The Sickness absence, work and health programme under the Research Council of Norway, Oslo. ”New perspectives on sickness absence and retirement.”

2012-2012 EUPHA, Malta. “All inclusive public health”.

2009-2009 EUPHA, Polen. "Human ecology and public health"

Undervisning og anden særlig erfaring

2020 Onkologi Seminar, Aarhus Universitets Hospital

2019 Kursusansvarlig og underviser på bachelorseminaret "Arbejde, trivsel og helbred", AU.

2019 Miljø og sundhed, AU

2017 Kursusansvarlig og underviser på "Sundhedsmål - begreber og statistisk analyse", AU.

2017 Vejleder på specialer på Folkesundhedsvidenskab, AU

2014-2016 Vejleder på bachelorprojekter, Folkesundhedsvidenskab, AU.

2013 Underviser på Folkesundhedsvidenskab, AU.

2011 Vejleder på projektrapporter samt specialer på Den Sundhedsvidenskabelige Kandidatuddannelse, AU.