Marie Hauge Pedersen

Projektleder, cand.oecon.

+45 2033 0933

mahpee@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/marie-hauge-pedersen/9/273/648

Kompetenceprofil

  • Sundhedsprofiler
  • Multisygdom
  • Geografisk variation i sundhedsydelser
  • Arbejdsmarkedsanalyser
  • Spørgeskemaundersøgelser
  • Kvantitativ analyse

Publikationer

Low Health Literacy and Mortality in Individuals with Cardiovascular Disease, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Diabetes, and Mental Illness: A 6-Year Population-Based Follow-Up Study. Karina Friis; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Richard H. Osborne; Helle Terkildsen Maindal. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020.

Impact of low health literacy on healthcare utilization in individuals with cardiovascular disease, chronic obstructive pulmonary disease, diabetes and mental disorders. A Danish population-based 4-year follow-up study. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Anna Aaby; Mathias Lasgaard; Helle Terkildsen Maindal. The European Journal of Public Health, 2020.

Health literacy, multimorbidity, and patient-perceived treatment burden in individuals with cardiovascular disease. A Danish population-based study. Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Polly Duncan; Helle Terkildsen Maindal. Patient Education and Counseling, 2019.

Hvordan har du det? 2017 - Sundhedsprofil for region og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

Hvordan har du det? 2017 - Udviklingen 2010-2013-2017. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Mathias Lasgaard; Jes Bak Sørensen; Julie Christiansen; Ane-Kathrine Lundberg; Sofie Emilie Pedersen; Karina Friis. DEFACTUM, 2018.

A Latent Class Analysis of Multimorbidity and the Relationship to Socio-Demographic Factors and Health-Related Quality of Life. A National Population-Based Study of 162,283 Danish Adults. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen; Karina Friis; Charlotte Glümer; Mathias Lasgaard. PLOS ONE, 2017.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 1 - Geografiske forskelle i borgernes sygehusforbrug i Region Midtjylland. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 5 - Variation i sygehusforbruget opgjort i forhold til almen praksis. Finn Breinholt Larsen; Marie Hauge Pedersen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2016.

A National Population Study of the Co-Occurrence of Multiple Long-Term Conditions in People With Multimorbidity, Denmark, 2013. Karina Friis; Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen; Mathias Lasgaard. . Preventing Chronic Disease, 2016.

Hvordan har du det? 2013 - Udviklingen for 2006-2010-2013. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, 2015.

Geographic variation in healthcare expenditures: insights from a Danish study: Marie Hauge Pedersen. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. European Journal of Public Health, 2015.

Forbrugsvariationsprojektet – afsluttende afrapportering. Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen. DEFACTUM, 2015.

Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner. Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Medicinsk teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Medicinsk Teknologivurdering af obstruktiv søvnapnø - Sammenfatning. Claus Løvschall; Lene Mosegaard Søbjerg; Marie Hauge Pedersen; Ole Nørregaard; Christian Prætorius; Ole Hilberg; Poul Jennum; Line Stjernholm Tipsmark; Titina Vinter Pedersen; Camilla Palmhøj Nielsen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Projektleder, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

  • Region Midtjyllands befolkningsundersøgelse, Hvordan har du det?
  • Analyser af geografisk variation i sygehusforbrug (Forbrugsvariationsprojektet)
  • Analyser af multisygdom

2010-2011 Studentermedhjælper, (det tidligere) KREVI - Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut

Uddannelsesbaggrund

2011 Cand.oecon., Institut for Økonomi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Medarrangør af Region Midtjyllands 'Hvordan har du det? 2017'-konference. Mundtligt oplæg om kronisk sygdom og multisygdom

2018-2018 Danskernes Sundhed - Den Nationale Sundhedsprofil, København, mundtligt oplæg om sundhedsvaner og kronisk sygdom

2018-2018 Folkesundhedsdage 2018, Nyborg, mundtligt oplæg om patientoplevet behandlingsbyrde

2018-2018 European Public Health Conference, Ljubljana, posterwalk: patientoplevet behandlingsbyrde

2015-2015 Folkesundhedsdage 2015, Nyborg, mundtligt oplæg om udvikling i geografisk variation i forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland

2015-2015 European Public Health Conference, Milano, mundtlig pitch-præsentation af geografisk variation i forbrug af sygehusydelser

2014-2014 Folkesundhedsdage 2014, Nyborg, mundtligt oplæg om multisygdom i et beskæftigelsesperspektiv

2014-2014 Medarrangør af Region Midtjyllands 'Hvordan har du det? 2013'-konference. Mundtligt oplæg om sundhed og beskæftigelse

2012-2012 Projektlederuddannelse: Projektstyring i praksis

2012-2012 Folkesundhedsdage 2012, Nyborg, mundtligt oplæg om forbrug af sygehusydelser i Region Midtjylland