Ingerlise Andersen

Projektsekretær/sekretær , Adm.d.

+45 7841 4310

ingand@rm.dk

https://dk.linkedin.com/pub/ingerlise-andersen/79/822/692

Præsentation

Projektsekretær/sekretær

Kompetenceprofil

  • Projektsekretær/koordinator i forsknings- og udviklingsprojekter.
  • Koordinator og tovholder på konferencer, temadage, kampagner o.l.
  • Webredaktør
  • Generelle sekretæropgaver.
  • Administrative udviklingsopgaver - procedurer, strukturer og arbejdsgange.

Ansættelser og projekterfaring

2003 Projektsekretær i DEFACTUM, Region Midtjylland

  • Projektsekretær for forsknings- og udviklingsprojekter – herunder budgetstyring.
  • Koordinator/tovholder af konferencer, temadage, kampagner, møder o.l.
  • WEB-redaktør – hjemmesideopdateringer og opsætninger.
  • Diverse basis-sekretærfunktioner som rejseplanlægning, indberetninger, brevskrivning, referater m.v.
  • Administrative udviklingsopgaver – procedurer, strukturer og arbejdsgange.
  • Annoncering, personaleansættelse/procedurer

1997-2003 Økonomi- og personalesekretær på Grenaa Gymnasium & HF

  • Daglig bogføring og økonomistyring.
  • Budgetter og budgetopfølgning, fondsregnskaber.
  • Personaleadministration som ansættelsesbreve, spørgsmål omkring ferie, løn, jubilæer m.v.
  • Elevekspeditioner bl.a. Statens Uddannelsesstøtte.

1991-1997 Skolesekretær på Glesborg Skole

  • Evadministration.
  • Generelle sekretærfunktioner.
  • Cirkulære, love og bekendtgørelser.

Uddannelsebaggrund

0 Diplomuddannelsen i offentlig administration

0 Kommunom

0 Handelseksamen

0 Webjournalist