Else Margrethe Udengaard Iversen

Else Margrethe Udengaard Iversen

Økonomikonsulent, Regnskabsassistent med Kommunom uddannelse

+45 2464 0223

elseiv@rm.dk

Præsentation

I Koncern Kvalitet er der oparbejdet erfaring med budgetlægning, budgetopfølgning, aflæggelse af Projektregnskaber samt implementeringen af tidsregistreringssystemerne Timelog og EazyProject. Tidligere erfaring: 12 års erfaring fra en central regnskabsafdeling på Aarhus Universitetshospital i Risskov. 7 års erfaring som bogholder i en mindre privat virksomhed

Kompetenceprofil

 • Fondsadministration
 • Budgetlægning samt budgetopfølgning
 • Udarbejdelse af Projektregnskaber til ekstern revisor samt bevillingsgiver
 • Regnskabsmæssig konsulentfunktion
 • Administrator og superbruger af EazyProject

Ansættelser og projekterfaring

2008 Økonomimedarbejder, Koncern Kvalitet

 • Regnskabsmæssige opgaver
 • HR opgaver
 • Budgetlægning
 • Budgetopfølgning
 • Projektregnskaber
 • Administrator og superbruger i EazyProject

1996-2008 Fuldmægtig, Overassistent, Aarhus Universitetshospital i Risskov

 • Bogføring og fakturering i ØS2000WEB
 • Kontoplanvedligeholdelse
 • Afregning af moms til SKAT
 • Registrering af hospitalets aktiver
 • Kontoafstemninger
 • Undervisning og konsulentfunktion i ØS2000WEB
 • Faglig sparringspartner

1994-1996 Barsel og orlov til to børn :-)

1986-1993 Bogholder med prokura, CHAS. HANSENS EFTF. APS

 • Alle regnskabsmæssige opgaver i en Produktionsvirksomhed
 • Bogføring i CONCORDE FINANS
 • Fakturering
 • Salgsarbejde pr. brev og telefon
 • Eksportdokumenter
 • Importdokumenter
 • Multi-data lønindberetning
 • Momsregnskab

Uddannelsesbaggrund

2002 Kommunom

1985 Kontorassistent

Kurser, konferencer m.m.

2015 Brænd igennem

2014 Hvad alle bør vide om HR

2013 Skriv korrekt dansk

2013 Microsoft Excel 2010

2011 Microsoft Excel 2003

2010 MEDgrunduddannelsen

2010 Microsoft Powerpoint 2003

2009 Personalejura

2008 Økonomimedarbejderen - COK

Undervisning og anden særlig erfaring

2005-2007 Undervisning af hospitalets ansatte i elektronisk fakturering ØS2000WEB