Erik Riiskjær

Ekstern konsulent

eririi@rm.dk

Præsentation

Erik Riiskjær er økonom med interesse for organisation. Han har beskæftiget sig med patienternes oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet som evaluator i Århus Amt/Region Midt. Siden som forsker i fire år på Aarhus Universitet. Erik Riiskjær er forfatter til flere bøger og videnskabelige artikler om patientoplevelser og organisering, og underviser ved masteruddannelserne på Syddansk Universitet. Han er rådgiver for Danske Patienters Videnscenter for brugerinddragelse (ViBIS), og tidligere chefkonsulent ved DEFACTUM, Region Midtjylland. Erik Riiskjær er nu tilknyttet DEFACTUM som ekstern konsulent.

Kompetenceprofil

  • Artikelskrivning
  • Patientoplevelser
  • Interview
  • Spørgeskemaudarbejdelse
  • Patientinddragelse
  • Organisation

Publikationer

Baggrundsrapport - skriftlig patientinformation på Røntgenafsnittet på Billeddiagnostisk afdeling.   Erik Riiskjær; Ane Blom CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 82 sider.

Skriftlig patientinformation på Røntgenafsnittet på Billeddiagnostik afdeling - set med patientens øjne.   Erik Riiskjær; Ane Blom CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 38 sider.

Bare der altid var en rød tråd....   Erik Riiskjær Kvalitetsafdelingen, Århus Amt, 2005 , Side. 181 sider.

Akkreditering i sundhedsorganisationer - effekter på struktur, proces og outcome.   Erik Riiskjær; Linda Schumann Scheel; Viola Burau Nordiske OrganisasjonsStudier, 2014 .

Indikatormål for ”patientinddragelse” - teoretiske og metodiske overvejelser.   Berit Kjærside Nielsen, Aarhus Universitet; Kirsten Lomborg, Aarhus Universitet. Torsten Munch-Hansen og Erik Riiskjær, CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 , Side. 138 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Ekstern konsulent tilknyttet DEFACTUM, Region Midtjylland

2010-2016 Chefkonsulent i DEFACTUM, Region Midtjylland

0 Projektleder ved Det samfundsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet

1994-2006 Projektleder ved Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

1986-1994 Konsulent på Århus Kommunes udviklingskontor

1986-1986 Adjunktvikar Institut for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet

1981-1985 Fuldmægtig i Århus Kommunes Social- og Sundhedsforvaltning

1979-1981 Forskningsstipendiat under Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd

Uddannelsebaggrund

1984 Positiv adjunktbedømmelse fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1979 Cand. Oecon fra Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2011 Medlem af Advisory Bord for Danske Patienter (VIBIS)

2005 Ekstern lektor på Masteruddannelsen i Sundhedskvaliet på Syddansk Universitet

2001 Modtager af 2. Prisen i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet.

2000-2003 Medlem af bestyrelsen for Dansk EvalueringsSelskab.

1990-2002 Ekstern lektor ved Danmarks Forvaltningshøjskole. Forskningsmetoder og organisationsteori

Undervisning og anden særlig erfaring

1980 Omfattende foredragsvirksomhed om udvalgte faglige emner