Dorte Brandt Svendstrup

Cand.scient.pol.

+45 2151 8301

dojoer@rm.dk

Præsentation

Dorte har siden 2008 arbejdet med kvalitetsudvikling på sundhedsområdet. De primære arbejdsområder er undersøgelser af patient- og pårørendeoplevet kvalitet samt evalueringer på somatiske hospitaler og i psykiatrien. Dorte har særlig erfaring inden for brugertilpassede spørgeskemaundersøgelser, projektledelse, databehandling, rapportering og resultatformidling. Hun har endvidere stor erfaring med individuelle - og fokusgruppeinterviews

Kompetenceprofil

 • Surveyundersøgelser -udvikling, gennemførelse og rapportering
 • Kvantitativ og kvalitativ dataanalyse
 • Evaluering
 • Projektledelse
 • Formidling af data
 • Individuelle - og fokusgruppeinterviews
 • Ledelsesbetjening

Publikationer

Evaluering af projekt for udvikling af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom ifølge forløbsprogrammerne for KOL,T2DM og AKS i Skanderborg, Favrskov og Silkeborg Kommune - midtvejsevaluering.   Dorte Brandt Svendstrup; Lisbeth Ørtenblad; Jens Hansen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 43 sider.

Folkeundersøgelse for brystkræft - Undersøgelse af tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland.   Dorte Brandt Svendstrup; Pernille Bjørnholt Nielsen Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 64 sider.

Folkeundersøgelse for brystkræft – Tilfredshed med tilbuddet om screening for brystkræft i Region Midtjylland 2010 - 2013.   Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 61 sider.

Evaluering af Projekt Sundhedscaféer.   Jens Hansen; Karen Sophie Pilegaard; Dorte Laursen Stigaard Det Boligsociale Fællessekretariat, 2015 , Side. 56 sider.

LUP Somatik 2014.   Simone Witzel; Jens Thusgård Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015 .

LUP Somatik 2015.   Simone Witzel; Jens Thusgaard Hørlück; Jon Hadsund; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Psykiatri 2016.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Psykiatri 2015.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 .

LUP Psykiatri 2013.   Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 .

LUP Psykiatri 2012.   Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 .

LUP Somatik 2016.   Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

LUP Psykiatri 2017.   Simone Witzel; Gitte Dahl; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen DEFACTUM, 2017 .

Ansættelser og projekterfaring

2008 Konsulent, DEFACTUM

 • Effektevaluering af satspuljeprojektet vedr. forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien 2014-2017, Sundhedsstyrelsen
 • Projektleder for LUP Fødende
 • Nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien 2012-2015
 • Evaluering af projekt om beskrivende radiografer
 • Databearbejdning for SundhedsCenter Århus, vedr. sundhedskursus for kronikere
 • Evaluering af kommunal rehabilitering til borgere med kronisk sygdom, jf. forløbsprogrammerne for KOL, T2DM og AKS i Skanderborg, Silkeborg og Favrskov Kommune
 • Evaluering af brystkræftscreening i Region Midtjylland 2010 og 2013
 • Landsdækkende Undersøgelser af Patient- og pårørendeoplevelser (LUP Psykiatri)
 • Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser på somatiske hospitaler (LUP)
 • Regional undersøgelse af patienters tilfredshed (RUP)
 • TULE - Region Midtjyllands trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering
 • Patienttilfredshed blandt tandlægepatienter (for Tandlægeforeningen og Danske Regioner)
 • Patient- og pårørendeundersøgelser på Regionshospitalet Hammel Neurocenter
 • Patientsikkerhed
 • Klinisk kvalitet i forbindelse med Det nationale indikator projekt (NIP)

2006-2008 AC-fuldmægtig, Personaleafdelingen, Regionshospitalet Silkeborg, Hammel

 • Sagsbehandler for lægeområdet ift. ansættelse, løn- og arbejdsvilkår
 • Forhandlinger med faglige organisationer, herunder ansvarlig AC-fuldmægtig ved Sundhedskartellets strejke i 2008
 • Sekretær for hospitalets forskningsråd og uddannelsesråd
 • Ledelsesbetjening ift. hospitalsledelsen og personalechefen

2005-2006 AC-fuldmægtig, Personalekontoret, Århus Amt

 • Tværgående analyse- og statiskopgaver
 • Forhandlinger med faglige organisationer
 • Vejledning af sygehusene i Århus Amt vedr. løn- og ansættelsesforhold
 • Dagsordenspunkter til Direktionen og anden ledelsesbetjening

2004-2005 AC-fuldmægtig, AF-Storkøbenhavn

 • Diverse udviklingsopgaver
 • Høringssvar primært til Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • Brugerundersøgelser
 • Ledelsesbetjening

Uddannelsebaggrund

2003 Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet

1999 Bachelor i samfundsfag/administration fra Aalborg Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2012-2012 Ph.d. kursus i kvantitativ metode

2011-2011 ISQUA konference i Amsterdam

2008-2008 Grundkursus i patientsikkerhed

2006-2006 Voksenpædagogisk grundkursus