Peder Hau Lyng

Cand.scient.pol.

+45 7841 4036

pedlyn@rm.dk

Præsentation

Erfaringer med mange forskellige evalueringer og undersøgelser. Har ledet eller deltaget i flere surveyundersøgelser, og kender derfor processer fra konstruktion af undersøgelsen, til formidlingen af resultater. Deltaget i opbygningen af CFKs eget rapporteringssystem, der primært er foregået i T-SQL og VBA – og har herfra også erfaring med ETL-processer. Har bl.a. været projektleder på opbygningen af Region Midtjyllands system til indsamling af svar og afrapportering af resultater i trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE). Har derudover været projektleder på en række større eller mindre evalueringer – herunder en del evaluering af kompetenceudviklingsforløb.

Kompetenceprofil

 • Kvantitative analyser
 • Formidling af kvantitative data
 • VBA programmering
 • ETL-processer i T-SQL
 • Konstruering af spørgeskemaer
 • Opbygning af evalueringsdesign
 • Interviews og kvalitative analyser
 • Arbejdstrivsel og ledelsesevaluering
 • Evaluering af kurser og kompetenceløft

Publikationer

De første erfaringer med sociolancen.   Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng DEFACTUM, 2017 , Side. 14 sider.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015.   Peder Hau Lyng CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016 , Side. 24 sider.

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 144 sider.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 137 sider.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland.   Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 63 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2008 CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

 • Projektleder på udarbejdelse og drift af system for indsamling af svar og afrapportering af Region Midtjyllands trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE)
 • Projektleder på løst en lang række mindre evalueringsopgaver af konkrete projekter og kompetenceudviklingsforløb. Har eksempelvis lavet evaluering af regionens kompetenceløft i innovation (3-i-én), og foretaget interviews som led i borgerinddragelsen i udarbejdelse af regionens sundhedsplan
 • Del af gruppe, der har udarbejdet datahåndterings- og afrapporteringssystem i T-SQL og vba
 • Deltaget i udarbejdelse af rapporter til institutioner i De Sociale Indikatorprogrammer (SIP)

2007-2008 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Uddannelsebaggrund

2007 Kandidat i Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2013-2013 4-dages skrivekursus hos Dansk Magisterfoering

2012-2012 Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2009-2009 SQL - Internt afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2009 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenets årsmøde