Peder Hau Lyng

Peder Hau Lyng

Specialkonsulent, Cand.scient.pol.

+45 7841 4036

pedlyn@rm.dk

Præsentation

Peder har erfaringer med mange forskellige evalueringer og undersøgelser. Peder har primært arbejdet surveyundersøgelser, og kender derfor processer fra konstruktion af undersøgelsen, til formidlingen af resultater. Peder har i over 10 år været en af hovedkræfterne bag opbygningen og driften af Region Midtjyllands system til indsamling af svar og afrapportering af resultater i trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE). Peder har derudover været projektleder på en række større eller mindre evalueringer, af både kvantitativ og kvalitativ karakter. Evalueringerne har været i forhold til både sundhedsområdet, psykiatrien og sociale tilbud (både kommunalt og regionalt).

Kompetenceprofil

 • Kvantitative analyser
 • Formidling af kvantitative data
 • VBA programmering
 • Grundlæggende kendskab til T-SQL
 • Konstruering af spørgeskemaer
 • Opbygning af evalueringsdesign
 • Interviews og kvalitative analyser
 • Arbejdstrivsel og ledelsesevaluering
 • Evaluering af kurser og kompetenceløft

Publikationer

Patient safety culture in an orthopaedic surgery centre in Denmark. Line Borreskov Dahl, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Hanne Søndergaard, DEFACTUM; Peder Hau Lyng, DEFACTUM; Karen Schmøkel, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Dorte Brandt Svendstrup, Skattestyrelsen; Brian Elmengaard, Elective Surgery Centre, Silkeborg Regional Hospital; Solvejg Kristensen, Psychiatry, Aalborg University Hospital, Denmark. Danish Medical Journal, 2022.

Beboertilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Pårørendetilfredshedsundersøgelse 2020, Granhøjen. Gitte Dahl; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes. Peder Hau Lyng, Marianne Sigaard Balleby, Signe Andrén Thrane, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2018. Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2019.

TULE (TrivselsUndersøgelse og LedelsesEvaluering) Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. 2019.

De første erfaringer med sociolancen. Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng. DEFACTUM, 2017.

Bruger- og pårørendeundersøgelse - Randers Kommune. Signe Andren Thrane, Peder Hau Lyng. Randers Kommune, 2017.

Undersøgelse af patienternes tilfredshed med den siddende patientbefordring - Midttrafik og Præhospitalet 2015. Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning. Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Evaluering af praksiskonsulentordningen i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Peder Hau Lyng. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Ansættelser og projekterfaring

2021 Specialkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Dataindsamling og afrapportering af Regions Midtjyllands trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering (TULE)
 • Dataindsamling og analyse i projekt om øget deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes i tre midtjyske kommuner

2008-2020 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder på udarbejdelse og drift af system for indsamling af svar og afrapportering af Region Midtjyllands trivselsundersøgelser og ledelsesevaluering (TULE)
 • Projektleder eller medarbejder på en lang række mindre evalueringsopgaver af konkrete projekter og kompetenceudviklingsforløb.
 • Del af gruppe, der har udarbejdet datahåndterings- og afrapporteringssystem i T-SQL og vba

2007-2008 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

 • Sagsbehandler af ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde
 • Central kontaktperson for frivillige foreninger, brugere af lokalcentre samt beboer- og pårørenderåd

Uddannelsesbaggrund

2007 Kandidat i Statskundskab, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Introduktion til R

2017-2017 SPC-masterclass (Statistisk Proces Control)

2016-2016 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2013-2013 4-dages skrivekursus hos Dansk Magisterfoering

2012-2012 Dansk Evalueringsselskabs Årsmøde

2010-2010 Excel VBA - Afholdt af EDBGRUPPEN

2009-2009 SQL - Internt afholdt

2009-2009 International Forum on Quality and Safety in Health Care

2009-2009 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenets årsmøde