Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem – en medicinsk teknologivurdering

Claus Løvschall; Bettina Wulff Risør; Nasrin Tayyari Dehbarez; Kathrine Carstensen; Lotte Groth Jensen; Anne Marie Ladehoff Thomsen; Stina Lou; Anne Sophie Steen Boisen; Lina Thirup; Amalie Hahn Jensen; Sofie Just Nielsen; Lotte Ørneborg Rodkjær; Merete Storgaard; Ulla Hjort; Katrine Seier Fridthjof; Tania Truelshøj; Helle Lyng; Helene Bech Rosenbrandt; Søren Christian Therkelsen

Indledning

Denne medicinske teknologivurdering (MTV) omhandler Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem (eng.: Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy (OPAT)).

OPAT har i en årrække været anvendt i varierende omfang i de danske regioner og kommuner og er således allerede taget i brug i det danske sundhedsvæsen. I denne MTV undersøges OPAT over for intravenøs antibiotikabehandling på hospitalet (IPAT).

MTV-rapporten er produceret efter anmodning fra sundhedsdirektørerne i de fem danske regioner, der fandt det meget relevant at undersøge forudsætningerne for og konsekvenserne af at bruge OPAT sammenlignet med IPAT med det formål at etablere et beslutningsgrundlag i forhold til prioritering af yderligere investeringer/organisatoriske ændringer vedrørende integration af OPAT som et alternativ til hospitalsbehandling.

Inden for den givne ramme for denne rapport defineret af regionale, kliniske og andre interessenter vil vi fokusere på emner, der er fundet mest relevante for de fem regioner. Vurdering af området inkluderer bl.a. en systematisk afdækning af effekt og risici, patientforhold samt organisatoriske og økonomiske konsekvenser ved anvendelse af teknologien.

MTV-rapporten er udarbejdet af en tværfagligt og tværvidenskabeligt sammensat projektgruppe og hviler på relevant faglig, forskningsmæssig og metodisk viden. DEFACTUM, Region Midtjylland har været projektudfører på MTV-rapporten, og der har været etableret en følgegruppe til projektet.

Rapporten henvender sig til beslutningstagere i regionerne og kommunerne og kan anvendes i beslutningsprocesser lokalt og nationalt.

DEFACTUM vil gerne takke medlemmerne af projektgruppen for indsatsen i forbindelse med udarbejdelse af rapporten, ligesom projektets følgegruppe skal have tak for bidrag og bemærkninger. Endelig skal faglige og metodiske referenter samt peer-reviewere have tak for rådgivning og kommentarer.

Rapporten udgives som fuld engelsk version samt en dansk sammenfatning.

Link til projektet bag publikationen

Download Intravenøs antibiotikabehandling i eget hjem - en medicinsk teknologivurdering - dansk sammenfatning.pdf

Download Outpatient Parenteral Antibiotic Therapy Report.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2021
Udgiver DEFACTUM
Længde 161 sider