Evaluering af projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune

Jens Hansen
CFK har evalueret Projekt Dobbeltdiagnose i Skanderborg Kommune. I perioden maj 2009 til maj 2012 har Skanderborg Kommune arbejdet med opkvalificering af indsatsen ift. borgere med en dobbeltdiagnose. I projektet er der udviklet en model til koordinering af de vanskelige dobbeltdiagnosesager. Der er arbejdet med øget mestring og videreudvikling af kompetencer blandt medarbejdere i socialpsykiatrien og samarbejdspartnere. Endeligt er der arbejdet med at øge livskvaliteten hos borgere med dobbeltdiagnose. Projektet er finansieret af Indenrigs- og Socialministeriet.

Download Rapport_2012_Dobbeltdiagnose.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2012
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 32 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen