Ensomhed i Danmark - analyse af befolkningsdata fra 2017

Mathias Lasgaard; Julie Christiansen; Maj Bekker-Jeppesen; Karina Friis

Denne analyse beskriver – på baggrund af data fra 2017 – forekomsten af ensomhed i Danmark og identificerer befolkningsgrupper, der er særligt udsatte for ensomhed.

Der anvendes data fra sundhedsprofilundersøgelsen "Hvordan har du det?" fra 2017. Data er indsamlet af Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Sammenfattende indikerer analysen, at 8 % af den danske befolkning (16+ år) føler sig ensomme, svarende til cirka 380.000 danskere. Eftersom data er indsamlet i 2017, skal det holdes for øje, at coronapandemien muligvis har øget følelsen af ensomhed i nogle befolkningsgrupper.

Forekomsten af ensomhed i befolkningen er størst blandt personer med en længerevarende psykisk lidelse, arbejdsløse og personer, der sjældent har kontakt med familie og/eller venner. Forekomsten af ensomhed er desuden højere hos unge og i den sene alderdom end i andre livsfaser – og blandt personer med én eller flere kroniske sygdomme.

Resultaterne kan understøtte udviklingen af målrettede indsatser til befolkningsgrupper, som synes kendetegnet ved en højere forekomst af ensomhed og synliggøre arenaer, der kan anvendes ved rekruttering af borgere til indsatser vedrørende afhjælpning af ensomhed.

Temaanalysen er udarbejdet med finansiel støtte fra Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Link til projektet bag publikationen

Download Ensomhed i Danmark_pdf.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-14-4
Længde 32 sider