Navigating a Middle Ground - Exploring Health Professionals’ Experiences and Perceptions of Providing Rehabilitation in Outdoor Community Settings

Louise S. Madsen; Claus V. Nielsen; John L. Oliffe; Charlotte Handberg

Kommunale rehabiliteringstilbud begynder i stigende grad at gentænke brugen af uderum og lokalsamfund med henblik på at udvide rækkevidden af indsatserne.

Resultaterne for denne artikel viser, hvordan rehabilitering i uderummet med forankring i lokalsamfundet tilbyder en strategi, hvorved sundhedsprofessionelle kan styrke arbejdet med aktivitet og deltagelse hos mennesker i rehabiliteringsforløb.

For at opnå de unikke fordele forbundet med rehabilitering i uderummet, er det nødvendigt at styrke sundhedsprofessionelles kompetencer og færdigheder relateret til arbejdet med uderum og lokalsamfund. 

Studiet er gennemført på baggrund af fem måneders feltarbejde, bestående af deltagerobservation, fotografier og fokus-gruppe interviews. Der blev inkluderet 27 sundhedsprofessionelle fra; Neurocentret, Ortopædisk Genoptræningscenter og Dagcenter Midtpunktet, Aarhus Kommune. Metodologien Interpretive Description (dansk oversættelse: ’Fortolkende Beskrivelse’), danner rammen for studiet, sammen med social praksis teori.

Artiklen tager afsæt i demonstrationsprojektet SPARK (Sundhed, Park, Aktiviteter, Rehabilitering og Klima), og er et af fire delstudier, der gennemføres som et 3-årigt ph.d.-projekt (2018-2021).

SPARK er en innovativ arena i omgivelserne omkring Marselisborgcentret, baseret på WHO’s strategi, ’Community-based Rehabilitation’ (CBR) (dansk oversættelse: rehabilitering forankret i lokalsamfundet), med integrerede oplevelser i uderummet.

CBR indsatser er karakteriseret ved både at støtte mennesker i rehabiliteringsforløb til at opnå optimal funktionsevne, og også understøtte nedbrydning af samfundsmæssige barrierer samt udvikling af inkluderende omgivelser for mennesker med nedsat funktionsevne.

Link til projektet bag publikationen

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver Qualitative Health Research
Længde 13 sider

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen Claus Vinther Nielsen