Community-based rehabilitation approaches in outdoor settings: a systematic review of people with disabilities’ and professionals’ experiences and perceptions

Louise Sofia Madsen; Charlotte Handberg; Charlotte M. Jensen; Claus V. Nielsen

Denne systematiske litteratur-gennemgang fandt, at rehabilitering baseret i lokalsamfundet (oversat fra engelsk: community-based rehabilitation (CBR)) centreret omkring tilpassede aktiviteter i uderummet, gav mennesker med nedsat funktionsevne mulighed for at lære at overvinde udfordringer koblet til hverdagslivet. 

Formålet var at undersøge og sammenfatte kvalitativ viden om mennesker med nedsat funktionsevnes og fagprofessionelles erfaringer med og opfattelser omkring udfordringer og muligheder forbundet med koblingen af CBR og uderummet i rehabilitering. 

Fortolkende beskrivelse (oversat fra engelsk: interpretive description) guidede den fortolkende analyseproces på tværs af de inkluderende artikler. Ni artikler opfyldte inklusionskriterierne. 

Analysen afslørede fire temaer: 1) Evnen til at overvinde udfordringer, 2) Tilpassede aktiviteter i uderummet, 3) Inkluderende sociale fællesskaber og 4) Kultur for gensidig interaktion. Koblingen mellem CBR og uderummet ser ud til at styrke deltagelsesmuligheder og social integration af mennesker med nedsat funktionsevne, hvilket stimulerer lighed mellem de involverede parter. Tilpassede aktiviteter i uderummet fungerer som et socialt samlingspunkt, hvor alle mennesker kan dele fælles oplevelser og blive ligeligt inkluderet i sociale fællesskaber. 

Dertil spiller fagprofessionelle en central rolle for at skabe sikkerhed og yde social støtte til mennesker i rehabilitering. Men de fagprofessionelle udtrykker en mangel på erfaring med og fælles retning for, hvad denne tilgang til rehabilitering indebærer. For at overføre disse potentielle fordele til samfundet generelt - udenfor det formaliserede rehabiliteringsprogram - er der behov for mere fokus på oprettelse af inkluderende omgivelser. Disse inkluderende omgivelser indebærer såvel kulturelle som fysiske ændringer sammen med politisk opbakning.

Link til projektet bag publikationen

Community-based rehabilitation approaches in outdoor settings: a systematic review of people with disabilities’ and professionals’ experiences and perceptions

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2020
Udgiver Disability & Society
ISBN/ISSN 0968-7599/ 1360-0508
Længde 26 sider

Kontaktperson

Louise Sofia Madsen

Louise Sofia Madsen

+45 6168 8074

lmaden@rm.dk

Forfattere

Louise Sofia Madsen