Landsdækkende undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2019 (LUP Psykiatri 2019)

Simone Witzel; Torben Holm; Gitte Dahl; Marie Louise Overgaard Svendsen; Sara Flensborg Hansen

LUP Psykiatri 2019 er en (årlig) spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres på vegne af de fem regioner. Undersøgelsen afdækker, hvordan patienter og pårørende oplever deres møde med den offentlige hospitalspsykiatri. 

Godt 21.000 patienter og forældre i psykiatrien har i efteråret 2019 modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres barns indlæggelse eller besøg på hospitalet. Den samlede svarprocent er 59 %.

De overordnede tendenser viser, at ambulante patienter og forældre til ambulante patienter (B&U) generelt er mere tilfredse end de indlagte patienter og forældre til indlagte patienter (B&U).  Voksne patienter er desuden generelt mere tilfredse end patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.

DEFACTUM varetager projektledelsen af undersøgelsen.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2019_LUP_Psykiatri.pdf

LUPs hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2020
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-12-0
Længde 76 sider

Kontaktperson

Simone Witzel

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel; Torben Holm; Marie Louise Overgaard Svendsen; Gitte Dahl Sara Kjærgaard Flensborg