Erfaringsopsamling – Lærings- og kvalitetsteams

Marlene Würgler; Kristine Halling Kehlet; Kathrine Carstensen; Camilla Palmhøj Nielsen; Troels Busk Hoff

Denne erfaringsopsamling på de igangværende lærings- og kvalitetsteams (LKT) er udarbejdet på foranledning af Sundhedsdirektørerne med det formål at skabe viden og læring, der kan anvendes ind i det fremadrettede arbejde med LKT. Erfaringsopsamlingen er afgrænset til at omhandle erfaringer fra de tre første LKT'er, henholdsvis Apopleksi, Det specialiserede palliative område (Palliation) og Rationel brug af antibiotika (Antibiotika).

Erfaringsopsamlingen har søgt at besvare en række spørgsmål, som er stillet af sundheds-direktørerne. Spørgsmålene er i erfaringsopsamlingen grupperet i tre delanalyser og besvares på baggrund af en kombination af kvantitative dataudtræk og en interviewundersøgelse.

1. Resultater – LKT'ernes opstillede resultat- og procesmål

  • Hvilke konkrete resultater er foreløbig opnået i LKT'erne i forhold til de enkelte LKT'ers resultat- og procesmål?

2. Ressourceforbrug – tid

  • Hvordan er ressourceforbruget forbundet med LKT-arbejdet?

3. Øvrige resultater, implementering og spredning

  • Hvilke øvrige resultater er opnået gennem LKT-arbejdet?
  • Hvad har gjort det muligt at skabe resultaterne, og hvad er de 'kritiske faktorer' for vellykkede LKT'er?
  • Hvilke udfordringer og barrierer kan der være for at opnå resultater i LKT-arbejdet?
  • Hvad er perspektiverne for at sprede resultater fra de igangværende LKT'er, og hvad kræver det?

Download LKT erfaringsopsamling_2019_final_a.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-11-3
Længde 46 sider