Ekstern evaluering af lægehenvist sundhedskursus i SundhedsCenter Århus

Jens Hansen; Claus Løvschall; Anne-Marie Schak Jensen
Evaluering af Sundhedscenter Århus’ lægehenviste sundhedskursus målrettet kronikere. Evalueringen indeholder opgørelser af kursisternes helbredsrelaterede livskvalitet (SF-12) på kort sigt ved kursusafslutning 3 måneder efter start, og ved 12-måneders opfølgning. Derudover indeholder evalueringen start,- slut og opfølgningsdata vedrørende deltagernes fysiske tests (BMI, taljemål, gå-test, kondital), KRAM-faktorer, netværksrelationer og selvvurderet udbytte.

Download Rapport_2009_SundhedsCenterAarhus.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2009
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling, Center for Folkesundhed, Århus Kommune
Længde 44 sider