Lev Livet. Bedst muligt liv – hele livet. Formidling af et pilotprojekt

Rene Buch Nielsen

I maj 2017 tog 15 seniorer fat på at afprøve Lev Livet i Danmark. I både Norge og Sverige har Lev Livet udviklet sig til at være noget nær en folkebevægelse - og det skal det afprøves, om Lev Livet også er noget for danske seniorer. 

Lev Livet er navnet på et forløb, hvor seniorer mødes i mindre grupper og arbejder med deres vaner og mønstre i hverdagen. Formålet med Lev Livet er at bygge bro mellem det, som den enkelte ved er gode vaner og den måde, som vedkommende rent faktisk lever på. Ved hjælp af en enkelt metode kaldet ’Forbedringscirklen’ afprøver man nye vaner, som man ønsker at indføre i sit liv og vurderer efterfølgende, om de nye vaner skal opretholdes eller tilpasses for at komme til at virke, eller helt forkastes. 

I løbet af de seks gange man mødes i et Lev Livet-forløb gennemgås områderne:

  • Sikkerhed og tryghed i hjemmet
  • Mad og drikke
  • Fysisk aktivitet
  • Socialt netværk 

Med økonomisk støtte fra Trygfonden gennemførte DEFACTUM et pilotprojekt i Danmark i 2017 til 2019.

I formidlingsrapporten evalueres pilotprojektet Lev Livet.

Link til projektet bag publikationen

Download Formidlingsrapport_Lev Livet.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 46 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

René Buch Nielsen