Sundhedsoversigt for landdistrikter, mindre byer og større byer

Jes Bak Sørensen; Björk Guðlaugsdóttir

Der er behov for mere viden om sundhed i landdistrikterne, der kan understøtte beslutninger og indsatser. Denne analyse anvender data fra "Hvordan har du det? 2017" til at sammenligne sundheden i land og by og på tværs af landdistrikterne. Analysen er udarbejdet af DEFACTUM for Landdistrikternes Fællesråd. Analysen viser, at der ikke er store sundhedsforskelle mellem land og by. Men at der er store forskelle mellem socialt stærke og svage landdistrikter. Der er mindre forskelle i sundhedsvaner mellem land og by. En større andel i landdistrikterne er dagligrygere, har usundt kostmønster og er svært overvægtige. Der er også mindre forskelle i fysisk sundhed og sygdom mellem land og by. En større andel i landdistrikterne end i hele regionen har 4 eller flere kroniske sygdomme, og en større andel har svært ved at forstå information om sundhed. Mental sundhed er bedre i landdistrikterne end i hele regionen. I landdistrikterne er der en mindre andel med højt stressniveau og depression samt en mindre andel, der oplever svær ensomhed. Der er en bedre sundhedstilstand i de socialt stærkere områder end i de socialt svagere områder. Det gælder særligt sundhedsvaner, fysisk sundhed og sygdom og i mindre grad mental sundhed. Samlet er der en betydelig social og geografisk ulighed i sundhed i landdistrikterne.

Link til projektet bag publikationen

Download Sundhedsoversigt landdistrikter byer og storbyer_2019_endelig udgave.pdf

Udgivelsesform Øvrige
År 2019
Udgiver DEFACTUM
Længde 4 sider

Kontaktperson

Jes Bak Sørensen

Jes Bak Sørensen

+45 2167 3309

jesbso@rm.dk

Forfattere

Jes Bak Sørensen