Kroniske sygdomme blandt personer med gigt- og rygsygdom – en national analyse af sygdomsprofil og behandlingsomkostninger

Julie Christiansen; Emely Ek Blæhr; Kristian Nørgaard Larsen; Michael Davidsen; Nanna Borup Johansen; Finn Breinholt Larsen

Baggrunden for den undersøgelse, der præsenteres i nærværende rapport, er et ønske fra Gigtforeningen om at få mere viden om sygdomsprofilen hos personer med gigt- og rygsygdom og om forbruget af sundhedsydelser blandt disse personer. En grundig afdækning af sygdomsprofilen hos personer med gigt- og rygsygdom er vigtig i forhold til at sikre en tilstrækkelig indsats hos de praktiserende læger, ved tilrettelæggelse af behandlingsforløb i det specialiserede sundhedsvæsen samt for den kommunale forebyggelses- og rehabiliteringsindsats. Viden om behandlingsomkostningerne hos personer med gigt- og rygsygdom, herunder betydningen af samtidigt at have flere kroniske sygdomme, er desuden interessant og kan medvirke til at øge forståelsen af gigtpatienters økonomiske indvirkning på sundhedsvæsenet. Denne viden kan desuden være medvirkende til at belyse de potentielle økonomiske gevinster ved helhedsorienterede behandlingsforløb og forebyggelse. Undersøgelsen er gennemført af en projektgruppe bestående af ph.d.-studerende Julie Christiansen, ph.d.-studerende Emely Ek Blæhr, forskningsassistent Kristian Nørgaard Larsen, DEFACTUM, Region Midtjylland, seniorforsker Michael Davidsen, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, forsker Nanna Brorup Johansen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden og seniorforsker Finn Breinholt Larsen, DEFACTUM, Region Midtjylland.  Vi takker for brug af data fra Den Nationale Sundhedsprofil. Den Nationale Sundhedsprofil er finansieret af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Sundheds- og Ældreministeriet og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Undersøgelsen er finansieret af Gigtforeningen.

Link til projektet bag publikationen

Download Kroniske sygdomme blandt personer med gigt.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93657-06-9