Monitorering af forløbsprogrammer Sammenfatning. Rapport 1 2 3

Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Anne Marie Schak Jensen, Marie Louise Overgaard Svendsen, Lone Kærsvang, Tina Veje Andersen
"Sammenfattende rapport: Identificering af populationerne samt status på indhentning af data til opgørelse af indikatorer for almen praksis, hospital og kommuner" samler og opsummerer resultater og konklusioner fra allerede udarbejdede rapporter (Statusrapport 1-3)

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2015_Sammenfatning_Monitorering af forløbsprogrammer_diabetes_KOL_AKS.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 18 sider