Monitorering af forløbsprogrammer Populationer 2010-2012. Rapport 1

Hanne Søndergaard, Charlotte Ibsen, Lone Kærsvang, Anne Marie Schak Jensen, Titina Vinter Pedersen, Thomas Lund
"Identificering og karakteristik af populationerne i perioden 2010-2012" beskriver populationerne for borgere med diabetes, KOL og AKS i Region Midtjylland ud fra socio-demografiske faktorer og forbrug af sundhedsydelser. Data til populationsbeskrivelserne hentes fra eksisterende registre.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2014_Statusrapport1_Monitorering af forløbsprogrammer_diabetes_KOL_AKS_populationer_2010-2012.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 46 sider