Mere liv i gamles hverdag - velfærdsteknologi til hverdagsbrug

Der er en stigende investering i velfærdsteknologier til gamle mennesker. Samtidig er der i praksisverdenen en oplevelse af, at mange teknologier ikke bruges af de gamle. VEGA-netværket er optaget af dette dilemma og har igangsat projektet "Mere liv i gamles hverdag- velfærdsteknologi til hverdagsbrug". Udviklingsprojektet har til formål at bibringe mere viden om gamles anvendelse af
velværdsteknologi, hvordan velfærdsteknologi integreres i hverdagen, samt hvad der skal til, for at det kan ske. For at sikre et bedre match mellem den enkelte gamle og teknologien, har VEGA-netværket udviklet et redskab, Livsorienteret Teknologi Vurdering (LTV) som kan være med til at vurdere matchet mellem
teknologi og gamle. Der ligger i begrebet livsorienteret, at redskabet retter sig mod den enkeltes hverdagsliv. Projektet er støttet af Helsefonden.
VEGA-netværket har indgået samarbejde med DEFACTUM om at følge projektet og afrapportere resultater.

Download AW -Mere liv i gamles hverdag LTV 2019.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2019
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-93829-01-5
Længde 53 sider

Kontaktperson

Merete Tonnesen

Merete Tonnesen

+45 2361 7480

ington@rm.dk

Forfattere

Merete Tonnesen