Delphi analyse - Input til et kompositmål for apopleksi

Marie Louise Overgaard Svendsen
Denne rapport beskriver en metode til at inddrage patienter og fagprofessionelle systematisk i en delphi proces med henblik på at vurdere, hvilken betydning forskellige behandlingsudfald har for patienter efter en apopleksi indenfor områderne handikap, trivsel, medicinske komplikationer og død.

Delphi analysens resultater vægter betydningen af de forskellige tilstande, men viser også, at flere andre forhold har stor betydning for patienter efter en apopleksi. Det gælder særligt kognitive og psykiske forandringer samt støtte fra og samspil med omgivelserne.

Rapporten formidler del 1 af et pilotprojekt, der er gennemført som led i det tværregionale projekt 'Værdibaseret Styring på apopleksiområdet'. Pilotprojektet er blevet lavet i et samarbejde mellem RKKP og DEFACTUM.

Download Rapport_2018_Delphi_Analyse_Input_til_et_kompositmål_for_apopleksi.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Længde 24 sider