Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease

Anne-Mette Hedeager Momsen, Kathrine Hald, Claus Vinther Nielsen, Mogens Lytken Larsen

Formålet med denne gennemgang er at identificere effektiviteten af udvidet hjerterehabilitering (CR) hos patienter diagnosticeret med koronar hjertesygdom (CHD).

Specifikt er gennemgangsspørgsmålet: Hvad er effektiviteten af udvidet CR sammenlignet med standard CR hos voksne patienter diagnosticeret med CHD?

Effektiviteten vil blive vurderet af effekten på dødelighed og tilbagetagelser på grund af alle årsager eller enhver hjertehændelse, systolisk blodtryk, kolesterolniveauer og overholdelse af anbefalinger i sekundære forebyggelsesretningslinjer.

Effectiveness of expanded cardiac rehabilitation in patients diagnosed with coronary heart disease

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2017
Udgiver JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports
ISBN/ISSN 2202-4433
Længde 8 sider