Målsætning i Rehabilitering

Merete Tonnesen, Faglig redaktion Claus Vinther Nielsen
Rehabiliteringsforløb er kendetegnet ved at gennemgå de samme faser, ligegyldig hvem, med hvilken lidelse og hvilke faggrupper, der står for indsatsen. Faserne er udredning, målsætning, intervention og evaluering. Målsætningen er central for et rehabiliteringsforløb. Det er i målsætningen, patientens eget perspektiv for håb om en fremtidig tilstand kommer til syne; det er ud fra målene, det bliver muligt
at udstikke en plan for forløbet; og det er i snakken om mål, at det bliver tydeligt for de tilstedeværende, hvad det vigtige er for den enkelte, der gennemgår et rehabiliteringsforløb.
Det er samtidig ikke altid let at nå frem til mål. Forstår alle parter det samme ved ordet mål? Det kan være svært at styre ind uden at lægge ord i munden. Hvis mål er det i sidste ende?
Sano er et højt specialiseret trænings- og rehabiliteringscenter for personer med led, ryg- og muskellidelser over 18 år. Centret er ejet og drevet af Gigtforeningen.
Sano ønsker i 2017 at sætte fokus på målsætningspraksis i de tre SANO centre i hhv. Skælskør, Middelfart og Århus. Det at sætte mål er en integreret del af den rehabiliteringsindsats, der varetages på centrene. Der er en opfattelse af, at målsætningsprocessen er forskellig fra sted til sted, og der er et
ønske om at dykke dybere ned i praksis for at se forskelle og ligheder.

Link til projektet bag publikationen

Download Målsætning i rehabilitering 2017 10012018.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-998653-1-4
Længde 91 sider

Forfattere

Merete Tonnesen