Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri

Pia Vedel Ankersen; Nanna Limskov Stærk Christiansen; Emely Ek Blæhr; Rikke Grynderup Steffensen; Natasha Bøgh Harvey Engelbredt
Denne rapport udgør evalueringen af satspuljeprojektet Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri, hvor fem projekter, ét i hver region, har fået satspuljemidler til at afprøve ambulant akutteam (AAT)-behandling.
Ambitionen med regionale ambulante akutteams er at tilbyde et alternativ til indlæggelse til borgere med behov for akut psykiatrisk behandling. Behandlingen foregår i borgerens eget hjem eller nærmiljø.
Rapporten præsenterer de konkrete erfaringer med implementeringen af AAT-behandling i relation til at efterleve ambitionen om at tilbyde ambulante akutte psykiatriske behandlingsforløb som alternativ til indlæggelsesbehandling.
Rapporten fokuserer dels på succeser og dels udfordringer og muligheder relateret til implementeringen af AAT i de regionale projekter. Der identificeres således en række succeser såvel som opmærksomhedspunkter på tværs af AAT-projekterne.

Link til projektet bag publikationen

Download Evaluering_af_forsøg_med_ambulante_akutteams_i_den_regionale_psykiatri_2017.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
ISBN/ISSN 978-87-92400-81-9
Længde 138 sider

Forfattere

Emely Ek Blæhr Pia Vedel Ankersen