Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen. En videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst. Sammenfatning

Ulla Væggemose; Marie Henriette Madsen; Rikke Søgaard; Emely Ek Blæhr; Stina Lou; Jakob Kjellberg.
På mange sygehusafdelinger opleves det som et problem for effektiviteten, når patienter bliver væk fra deres aftaler uden at melde afbud. Undersøgelsesud­styr står ubenyttet hen, og personale risikerer at spilde tiden, ligesom det kan betyde, at patienter må vente længere tid på undersøgelse og behandling. Derfor er det relevant at undersøge tiltag, som kan medvirke til at reducere omfanget af udeblivelser. Gebyr bliver jævnligt nævnt som en mulig intervention. Imidlertid findes der ikke do­kumentation for, om gebyrer virker, og hvordan de virker. Derfor aftalte Sund­heds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i 2014, at der skulle gen­nem­fø­res et videnskabeligt forsøg med gebyr ved udeblivelse i det offentlige danske sygehusvæsen.

Link til projektet bag publikationen

Download Gebyr_ved_udeblivelse_Sammenfatning_2017_09_13_final.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
ISBN/ISSN 978-87-92400-84-0

Forfattere

Emely Ek Blæhr; Stina Lou Ulla Væggemose