LUP Somatik 2016

Simone Witzel; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup; Torben Holm; Sara Flensborg Hansen

Den årlige landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, den såkaldte LUP, sætter fokus på patienternes oplevelser og erfaringer på de somatiske hospitaler og er et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet. Formålet for undersøgelsen er overordnet set at: - give input til arbejdet med kvalitetsforbedringer ved at identificere indsatsområder, - identificere forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer gennem sammenligning på tværs af afdelinger, sygehuse og regioner, - gøre det muligt at følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid. DEFACTUM varetager projektledelsen for den regionale del af undersøgelsen i Region Midtjylland. Enheden for Brugerundersøgelser varetager projektledelsen for den landsdækkende undersøgelse og danner sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland et fælles sekretariat.

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM