LUP Psykiatri 2013

Gitte Dahl; Jens T. Hørlück; Dorte Brandt Svendstrup

National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien. LUP Psykiatri består af 8 delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De 8 delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år.

Link til ekstern hjemmeside

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling