LUP Psykiatri 2014

Gitte Dahl; Jens T. Hørlück
National spørgeskemaundersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser af psykiatrien.

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år, mens pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år.

Udgivelsesform Rapporter
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling

Kontaktperson

Gitte Dahl

Gitte Dahl

+45 2448 1443

gitdah@rm.dk

Forfattere

Jens T. Hørlück; Gitte Dahl