Datarapport marts 2016 til Sundheds- og Ældreministeriet, Danske Regioner og Region Midtjylland for projektet: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen – en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst

Ulla Væggemose
Datarapporten giver en status på projektet: Gebyr ved udeblivelse i det offentlige sygehusvæsen – en videnskabelig undersøgelse af konsekvenser i en dansk kontekst pr. 01-03-2016. Datarapporten er udfærdiget således, at dataoversigten/status for hvert af forskningsspørgsmålene beskrives. Formålet med studiet er at undersøge effekt af indførelse af gebyr ved udeblivelse i forbindelse med elektive, ambulante besøg i det offentlige sygehusvæsen i Danmark. Projektets forsøg med gebyr ved udeblivelse gennemføres med to del-forsøg, dels et randomiseret, kontrolleret forsøg (RCT) på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Regionshospitalet Viborg, dels et forsøg i et 'før-og-efter'-design på Radiologisk Afsnit, Regionshospitalet Silkeborg. RCT'en på Ortopædkirurgisk Ambulatorium blev igangsat 09-04-2015, hvorefter samtlige bookninger er randomiseret til, at bilaget om gebyr ved udeblivelse blev/ikke blev vedhæftet indkaldelsen. Randomiseringen er stoppet 29-11-2015.
Forsøget på Radiologisk Afsnit kørte indtil 09-11-2015 med sædvanlig praksis. Fra 01-01-2016 modtager samtlige patienter, der modtager en indkaldelse til afdelingen via e-Boks, et gebyrbilag sammen med indkaldelsen. Forsøget i Silkeborg skal informere afdelingsniveauanalyserne, derfor er det afgørende, at forsøget indeholder en periode, hvor samtlige patienter, der møder frem/udebliver, har modtaget gebyrbilaget. Derfor planlægger vi, at indkaldelserne indeholder gebyrbilaget indtil 31-12-2016.

Download halvvejsstatus-statusrapport_2016_03_03.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver DEFACTUM

Forfattere

Ulla Væggemose