Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 4 - Læring fra det engelske sundhedsvæsens arbejde med NHS Atlas of Variation in Healthcare

Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen
Formålet med Forbrugsvariationsprojektet – Delprojekt 4 var at få indsigt i de erfaringer, det engelske sundhedsvæsen har gjort sig med udarbejdelsen og brugen af NHS Atlas of Variation in Healthcare.

Erfaringerne er anvendt som input i Region Midtjyllands arbejde med forbrugsvariation, særligt Delprojekt 3: Variationen inden for udvalgte behandlingsområder, der er direkte inspireret af det engelske Atlas of Variation.

For at sikre en god indsigt i de engelske erfaringer havde CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling (CFK) en heldags inspirations- og arbejdsdag 24. september 2013 med deltagelse af Philip DaSilva, der sammen med Sir Muir Gray, har været ophavsmand og grundlægger af de første Atlas of Variation i England.

Dagen var opdelt i et dagmøde med deltagelse af repræsentanter fra CFK, Koncernøkonomi og Sundhedsplanlægning og et aftenmøde, hvor også ledelsesrepræsentanter fra disse afdelinger samt fra Kvalitet og Sundhedsdata deltog.

Dette notat har til hensigt at give en sammenfatning af de erfaringer og råd, Philip DaSilva fremlagde i løbet af arbejdsdagen. Det er vigtigt at understrege, at englændernes tilgang til arbejdet og erfaringer med brugen af atlas baserer sig på organiseringen af det engelske sundhedsvæsen. De særlige organiseringer i henholdsvis det danske og det engelske sundhedsvæsen forudsætter, at man i erfaringsdiskussioner er bevidst om disse forskelle, og således uddrager de erfaringer, der kan give mening i en dansk kontekst.

Link til projektet bag publikationen

Download Forbrugsvariation - Delprojekt 4.pdf

Forbrugsvariationsprojektet

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-71-0
Længde 13 sider