Forbrugsvariationsprojektet - Delprojekt 2 - Variation i behandlingsintensitet i slutningen af livet

Marie Hauge Pedersen; Finn Breinholt Larsen
Delprojekt 2 er et ud af fem delprojekter, der samlet udgør Forbrugsvariationsprojektet. Delprojekterne skal med hver sit fokus bidrage til viden om og forståelse af variationen i forbruget af sygehusydelser i Region Midtjylland.

Forbrugsvariationsprojektet er udført af CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Koncern Kvalitet, på initiativ af direktionen i Region Midtjylland.

I rapporten er der indledningsvist beskrevet kort om formålet med delprojekt 2, lidt om baggrunden for den valgte analysevinkel samt de anvendte data og metoder. Efterfølgende præsenteres resultaterne af analyserne, og der afsluttes med en opsamling og diskussion.

Link til projektet bag publikationen

Download Forbrugsvariation - Delprojekt 2.pdf

Forbrugsvariationsprojektet

Udgivelsesform Rapporter
År 2016
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-67-3
Længde 48 sider