Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser

Mathias Lasgaard; Karina Friis
Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser for vores livskvalitet og helbred. Alligevel findes der ikke meget viden om, hvor mange danskere, der føler sig ensomme, og hvad der kendetegner de ensomme.

Formålet med denne temaanalyse er at øge vores viden om ensomhed i den danske befolkning. I temaanalysen belyses problemets aktuelle omfang, og der gives en indsigt i, hvor stor andelen af ensomme er i forskellige aldersgrupper og på tværs af forskellige demografiske og sociale forhold. Denne viden kan bidrage til at identificere grupper, hvor behovet for forebyggelse og afhjælpning af ensomhed er særlig stort.

Analysen er udarbejdet for Mary Fonden, der siden 2011 har haft fokus på at igangsætte initiativer, der kan modvirke ensomhed. I 2014 tog Ældresagen initiativ til at etablere Folkebevægelsen mod Ensomhed. Siden er godt 50 organisationer, NGO’er og virksomheder gået sammen om at arbejde for visionen om at halvere ensomhed frem mod 2020. Det er et ambitiøst mål, som forudsætter, at vi kender ensomhedens udbredelse.

Link til projektet bag publikationen

Download Ensomhed i befolkningen.pdf

Link til projekt

Udgivelsesform Øvrige
År 2015
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
ISBN/ISSN 978-87-92400-63-5
Længde 28 sider