Ådalen 2015

René Buch Nielsen; Eva Tersbøl
Det Psykiatriske Center Ådalen i Skive gennemførte i 2012-2013 en udviklingsproces på baggrund af, at der i Skive Kommunes perspektivplan for 2012-2015 blev fremsat forslag om at reducere udgifterne til Ådalens socialpsykiatriske tilbud på grund af de økonomiske udfordringer samt krav om nulvækst.
Forløbet tog sin start, da en høringsproces medførte, at Udvalget for Social og Ældre i forsommeren 2012 besluttede, at de havde brug for mere viden om Ådalens tilbud, inden de kunne træffe beslutning om centrets fremtid.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe i Ådalen, bestående af 8 brugere, 8 personaler og 2 ledere, som i samarbejde med 2 konsulenter fra CFK indgik i en turboproces fra august 2012 til januar 2013, hvor arbejdsgruppen undersøgte og beskrev Ådalens daværende tilbud og praksis med henblik på at fremlægge en visionær og nytænkende strategi for Ådalen frem mod 2015.
Rapporten Ådalen 2015 er et af flere resultater af den intensive arbejdsproces. Formålet var at udarbejde en plan for Ådalen, som var tilpasset kommunens samlede tilbud, og samtidigt sikrer en fremtidig drift med en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne til gavn for både borgere og personale. Fokus var rettet mod at synliggøre Ådalen. Begrebet ”synliggørelse” dækker beskrivelse og dokumentation af nuværende praksis. Hensigten med denne afdækning var at fremlægge en visionær og nytænkende strategi for Ådalen med fokus på effektiv ressourceudnyttelse.
Den 6. februar 2013 blev Ådalen 2015 præsenteret til Udvalget for Social og Ældre. I rapporten indgår 4 anbefalinger, som blev godkendt af udvalget.
Rapporten beskriver forløbet, arbejdsmetoderne, personlige fortællinger og mange idéer, som opstod i processens mange undersøgelser og i dialog mellem brugere, personale, ledelse og samarbejdsparter.
En af anbefalingerne angik etablering af et uddannelsesforløb som brugermedarbejder. Efterfølgende er anbefalingen konkretiseret i et egentligt uddannelsesforløb, som strækker sig over 1 ½ år. De første brugermedarbejdere er færdiguddannede juni 2015.

Download Rapport_2013_Aadalen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
Længde 74 sider

Kontaktperson

René Buch Nielsen

René Buch Nielsen

+45 2046 3242

rennie@rm.dk

Forfattere

René Buch Nielsen