Evaluering af vagtlægen - med fokus på ventetid på konsultationsstedet

Simone Witzel
Evalueringen har det primære formål at undersøge patientens ventetid på konsultationstedet hos regionens vagtlæger. Baggrunden er, at vagtlægerne har et servicemål, hvor 90 % af patienterne skal være tilset af en læge i løbet af en time efter ankomsten til konsultationstedet. Undersøgelsen baserer sig på svar fra spørgeskema returneret af 1.443 patienter, som er tilset af en vagtlæge på konsultationstedet.

75 % af patienterne i Region Midtjylland vurderer, at de bliver tilset af vagtlægen inden for en time, dvs. servicemålet ikke er opfyldt. Ca. 60 % af patienterne vurderer ventetiden som acceptabel. Den største accept af ventetiden er hos de vagtlæger, som opfylder servicemålet. For de patienter som venter i op til en time, er ventetiden acceptabel for 97 %. Samlet set er 70 % af patienterne tilfredse med faciliteterne i venteværelset hos vagtlægen. De mest tilfredse er de patienter, som venter kortest tid.

Download Rapport_2008_vagtlaegen.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 127 sider

Kontaktperson

Simone Witzel

+45 4042 7144

simwit@rm.dk

Forfattere

Simone Witzel