En narrativ tilgang til sundhed

Morten Deleuran Terkildsen; Inge Wittrup.
”Tak fordi jeg fik lov til at fortælle” (Borger)
Og hvad har fortællinger nu lige med borgere og sundhedsvæsnet at gøre, kunne man
dristes til at spørge? Som denne publikation peger på, ganske meget i virkeligheden,
hvis man ønsker at blive klogere på borgeres oplevelser af sundhed og sygdom og deres møde med sundhedsvæsnet! Der eksisterer en lang tradition for forskning i fortællinger både indenfor, sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora
og i denne publikation omsættes denne viden til praksis. Gennem anvendelsen af
en narrativ samtalemodel vil denne publikation vise, hvordan fortællingen netop kan
give adgang til en dybere forståelse af den enkeltes personlige, kulturelle og sociale
verden og dermed skabe et solidt grundlag for en relevant borgerinddragende og ressourcefokuserende praksis.

Denne publikation er tænkt som et arbejdsredskab til sundhedsprofessionelle, som
arbejder med etniske minoritetsborgere. Skønt den narrative metode, som beskrives her, tager sit udgangspunkt i en forhandlende proces mellem borger og den sundhedsprofessionelle, tager denne narrative tilgang sit praktiske udgangspunkt i den sundhedsprofessionelles rolle og tilgang til problematikken.

Download cfk_narrativ_rapport_OK_dec2013.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2013
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-39-0
Længde 68 sider

Kontaktperson

Morten D. Terkildsen

Morten D. Terkildsen

+45 7841 4358

morter@rm.dk

Forfattere

Morten D. Terkildsen