Hvordan har du det? 2013 - Sundhedsprofil for regioner og kommuner

Finn Breinholt Larsen; Karina Friis; Mathias Lasgaard; Marie Hauge Pedersen; Jes Bak Sørensen; Louise Margrethe Arildsen Jakobsen; Julie Christiansen.

Hovedrapporten Hvordan har du det? 2013 er Region Midtjyllands tredje sundhedsprofil. Profilen er udarbejdet på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2013. Sammen med selve rapporten, som er bind 1, findes også bind 2, der gør rede for udviklingen fra 2006 - 2010 - 2013.

Du kan bestille rapporterne ved at scrolle ned i bunden af denne side og vælge bestil publikation.

Link til projektet bag publikationen

Download HHDD-hovedrapport 2013.pdf

Download HHDD-sammenligningsbind 2013.pdf

Link til Hvordan har du det? undersøgelserne

Udgivelsesform Rapporter
År 2014
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-92400-45-1