Evaluering af "Udvidet fysioterapeutisk rygudredning" i Region Midtjylland

Anne-Mette Momsen; Elinborg Thorsteinsson; Claus Vinther Nielsen
Denne rapport indeholder en evaluering af en ordning om ”Udvidet fysioterapeutisk rygudredning” til patienter med lænderygbesvær. Regionsrådet besluttede i december 2009 at forlænge ordningen til medio 2011 med henblik på endelig stillingtagen til, hvorvidt ordningen skal gøres permanent. MarselisborgCentret har fået til opgave at foretage en evaluering af ordningen inden medio 2011.

Download Evaluering_af_Udvidet_fysioterapeutisk_rygudredning_i_Region_Midtjylland.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2011
Udgiver CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
ISBN/ISSN 978-87-994537-3-3
Længde 38 sider