Kost, motion og fedme. Hvordan har du det?

Finn Breinholt Larsen
Der er kommet øget fokus på ernæring, fysisk aktivitet og overvægt. Baggrunden er dels en stigende erkendelse af, at sund kost og fysisk aktivitet spiller en vigtig rolle for folkesundheden. Men især den alarmerende udvikling i overvægt og fedme, der har fundet sted i Danmark såvel som globalt. I foråret 2003 udsendte Sundhedsstyrelsen to publikationer, der understreger den betydning, som de nationale sundhedsmyndigheder tillægger området: Fysisk aktivitet - håndbog om forebyggelse og behandling og Oplæg til national handlingsplan mod svær overvægt.

Link til projektet bag publikationen

Download hhdd_2003_Kost_Motion_Fedme_Rapport (3).pdf

Hvordn har du det?

Udgivelsesform Rapporter
År 2003
Udgiver Aarhus Amt
ISBN/ISSN ISBN 87-989497-2-1
Længde 60 sider

Kontaktperson

Finn Breinholt Larsen

Finn Breinholt Larsen

+45 2273 0252

finlar@rm.dk

Forfattere

Finn Breinholt Larsen