En sundhedsøkonomisk analyse af antallet af røntgenundersøgelser af lænderyggen hos 20-49 årige henvist fra primærsektoren.

Lars Ehlers; Michael Svarer; Claus Løvschall
Det er en udbredt opfattelse, at der tages for mange røntgenbilleder af lænderygpatienter henvist fra primærsektoren. Lænderygbesvær inden for det seneste år rapporteres af 40 % af den danske befolkning, og af disse personer søger 37 % behandling. Oftest er rygbesværet benignt og går over af sig selv. For behandleren er den primære diagnostiske udfordring at udskille de ca. 5 % af tilfældene, hvor patienten udviser »red flags« (det vil sige ved mistanke om særlig sygdom som infektion, betændelse, knoglebrud eller ondartet sygdom).

Det overordnede formål med denne artikel er at formulere en økonometrisk model, der muliggør en systematisk sammenligning (eller benchmarking) af antallet af røntgenundersøgelser af lænderyggen på patienter i alderen 20-49 år per amt.

Download sundhedsøk_analyse_roentegnus_laenderyg.pdf

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2006
Udgiver Nationaløkonomisk Tidsskrift 2006; 144: 362-376.

Forfattere

Claus Løvschall