Kronisk parodontitis – forebyggelse, diagnostik og behandling. Kommentering af kronisk parodontit – prevention, diagnostik och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU).

Vibeke Bælum; Claus Løvschall;
Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, 2005.

Download KUMTV_paradontitis_SST_2005.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2005
Udgiver Center for Folkesundhed
ISBN/ISSN 87-7676-231-9

Forfattere

Claus Løvschall