Medicin i socialpsykiatriske botilbud. Delrapport 2: Surveyundersøgelsen

Knud Ramian
Denne rapport er 2. del af en evaluering af den medicinske behandling på i botilbud til sindslidende. Rapporten indeholder en opgørelse af en spørgeskemaundersøgelse med svar fra 129 afdelings- eller gruppeledere i socialpsykiatriske botilbud. Formålet har været at kortlægge tilbuddenes håndtering af medicin, opfattelse af opgaven og den medicinpædagogiske indsats.

Download Rapport_2008_Medicin_socialpsyk_survey_del2.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2008
Udgiver Center for Kvalitetsudvikling
Længde 56 sider

Kontaktperson

Jens Hansen

+45 2133 7719

jenhas@rm.dk

Forfattere

Jens Hansen