Goal-Setting in clinical practice: a study of health-care professionals’ perspectives in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Lisbeth Ørtenblad; Thomas Maribo; Britta Quistgaard; Ellen Madsen; Charlotte Handberg

Introduktion

Patientcentreret målsætning anses som fundament for rehabiliteringsforløb, men der er mange udfordringer forbundet med det. Et nyt forskningsprojekt har undersøgt målsætningsprocessen i tværfaglig rehabilitering i mødet mellem sundhedsprofessionelle og patienter med rygmarvsskader. Resultaterne viser, at de sundhedsprofessionelle oplever et dilemma mellem krav til målsætning om målbarhed og en praksis med komplekse patientbehov. I deres praksis forsøger de at balancere de modsatrettede krav ved at benytte en forhandlende tilgang til målsætning.

Link til projektet bag publikationen

Goal-Setting in clinical practice: a study of health-care professionals' perspectives in outpatient multidisciplinary rehabilitation of patients with spinal cord injury

Udgivelsesform Videnskabelige artikler
År 2022
Udgiver Disability and Rehabilitation