Evaluering af indsatser på senhjerneskade-området i Randers kommune

Hvert år bliver omkring 185 borgere i Randers Kommune ramt af en senhjerneskade, heraf er ca. 1/3 under 65 år.
Randers Kommune har fra 2011 til 2015 arbejdet med at udvikle kommunens indsatser for borgere under 65 år med erhvervet hjerneskade.
CFK-Forskning og Udvikling på Marselisborgcentret evaluerer disse indsatser.

Evalueringen fokuserer på enkeltkomponenter i rehabiliteringsindsatserne: neuro-rehabiliteringsplanen, tværfaglige møder, målsætning, samt på medarbejderes oplevelse af det tværfaglige samarbejde og på borgeres og pårørendes oplevelse af forløbene, herunder oplevelse af flow og indflydelse i forløb.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder

Projektmedarbejdere