Screening for Down’s syndrom

Hvert år får over 3.000 gravide kvinder besked om, at deres foster er i forhøjet risiko for Downs syndrom. Disse gravide står pludselig i en uventet og kompleks situation, som er starten på en kortere eller længere trinvis afklaring af fosterets tilstand. Undersøgelser viser, at gravide forventer et professionelt apparat, der griber dem eller guider dem gennem et sådant komplekst beslutningsforløb. Men eksisterer det? Hvordan virker det? Og hvad har betydning for, om den gravide oplever forløbet som – efter omstændighederne – godt?

I samarbejde med Center for Føtalmedicin, Aarhus Universitetshospital Skejby og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet gennemfører MTV & Sundhedstjenesteforskning et ph.d.-projekt til belysning af området. Ph.d.-projektet er tilrettelagt som et eksplorativt, antropologisk studie og formålet er at tilvejebringe viden, der kan bidrage til en fortsat udvikling af god, sundhedsfaglig praksis med henblik på at sikre mindst mulig bekymring for den gravide.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder