Netværksfamilieprojektet - effekter af et nyt socialpsykiatrisk behandlingstilbud

Et sundhedstjenesteforskningsprojekt knyttet til et nyt supplerende socialpsykiatrisk tilbud, Netværksfamilietilbuddet, som er sat i gang i syv danske kommuner i mindst én lokalbaseret psykiatri i hver af regionerne.
Tilbuddets målgruppe er psykiatribrugere med langvarige og svære sindslidelser, der har behov for særlige sociale tiltag. Grundideen er at have kontakt til "det normale". Dette udmønter sig i, at de pågældende psykiatribrugere kan tilbydes ophold hos udvalgte, ressourcestærke, private familier.

Formålet er at:
- undersøge effekter af netværksfamilietilbuddet i forhold til psykiatribrugerens tilfredshed, sociale funktion og forbrug af psykiatriske ydelser og effekternes variation i de enkelte lokalbaserede psykiatrier.
- undersøge, om der er organisatoriske faktorer, der virker fremmende og hæmmende for tilbuddet.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Ulla Væggemose

Projektmedarbejdere