Social ulighed i hjerterehabilitering og sekundær forebyggelse efter iskæmisk hjertesygdom: et landsdækkende follow-up studie

Der er social ulighed i prognosen efter iskæmisk hjertesygdom. Ulighed i behandling kan være en medvirkende årsag. I dette nationale kohorte studie undersøges det for perioden 2016-2022:

1) Er der social ulighed i, om forløb efter hospitalskontakt med iskæmisk hjertesygdom efterlever faglige anbefalinger til hjerterehabilitering, medikamentel behandling og opfølgning i almen praksis? 

2) Hvordan er den tidsmæssige udvikling i den sociale ulighed i Danmark?

DEFACTUMs forskere er initiativtager til projektet, der udarbejdes i samarbejde med Human First. Projektet har modtaget støtte fra Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond. 

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere